Anar al contingut

Col·labora:

NOVES POLÍTIQUES PER OPTIMITZAR EL RECICLATGE

Cap al «residu zero»

L'AMB impulsa mesures per fomentar la recollida selectiva de les deixalles

ANNA ROCASALVA

Cap al «residu zero»

Actualment, la recollida selectiva dels residus que es generen al territori metropolità està estancada en un índex del 35%. El principal objectiu de l'AMB en aquesta matèria és complir les directives europees per tal de reciclar el 50% dels residus municipals i desenvolupar una estratègia de residu zero. «D'aquesta manera, també volem reforçar un nou sistema basat en l'economia circular i en l'aprofitament de recursos», afegeix Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB. Aquesta voluntat requereix el compromís dels municipis metropolitans en la lluita per la reducció dels residus generats, així com el foment de la recollida selectiva.

L'estratègia comuna passa per ajustar la taxa metropolitana de gestió de residus per així premiar els bons hàbits de separació; l'aportació de subvencions per als ajuntaments metropolitans que vulguin millorar la recollida selectiva i la prevenció dels residus; i la redacció d'un nou programa metropolità de gestió de residus. A més amés, durant aquest estiu es porta a terme una prova pilot d'implantació d'un sistema de dipòsit d'envasos a la platja.

Ajustar la taxa

Els habitants del territori metropolità paguen fins a 65 euros a l'any per la gestió dels seus residus. Aquesta taxa metropolitana per al tractament dels residus s'inclou en el rebut de l'aigua. «Estem treballant perquè la taxa metropolitana sigui més visible i incentivadora per premiar els bons hàbits», explica Joan Miquel Trullols, director de serveis de prevenció i tractament de residus de l'AMB. La idea és reduir la taxa a aquells municipis que previnguin la generació de residus i n'incentivin la separació a les llars i en els ens no residencials, com per exemple, els comerços i els hotels.

No obstant, el primer pas és millorar la visibilització d'aquesta taxa dins del rebut de l'aigua per conscienciar la ciutadania del cost que suposa la gestió dels residus i que pugui veure que les bones pràctiques es veuen reflectides en les factures.

Subvencions

L'AMB ha posat en marxa unes subvencions destinades als municipis metropolitans que compten amb un pressupost de 3,8 milions d'euros per als anys 2017 i el 2018. Així, l'ens metropolità busca cofinançar entre el 50% i el 90% de diversos projectes municipals directament relacionats amb el foment de polítiques de residu zero. Són un exemple d'això totes aquelles iniciatives municipals que apostin per sistemes d'individualització en la recollida dels residus, com per exemple el mètode porta a porta; els mecanismes que vinculin la generació de residus amb el seu generador, com els contenidors tancats amb clau identificativa; o les actuacions específiques sobre els grans productors de residus, com són els comerços.

«També prioritzarem tots aquells projectes destinats a millorar la recollida selectiva de la matèria orgànica -aclareix Trullols-, perquè és la principal fracció dels residus i és la recollida que més ha retrocedit en els últims temps». Així mateix, hi haurà un seguiment dels projectes municipals i una valoració de les actuacions per comprovar que s'assoleixen els objectius marcats.

Pla metropolità

La redacció d'un nou programa metropolità de gestió de residus s'elaborarà durant aquest any 2017 perquè el Consell Metropolità pugui aprovar-lo a principis del 2018. «Per a això, plantegem un procés de participació pública que representi tota la societat civil, universitats, empreses, organitzacions, administracions locals, l'àrea metropolitana i l'Agència de Residus de Catalunya», explica Eloi Badia. Un dels aspectes a debatre serà com afrontar el repte d'assolir els objectius europeus de recollir selectivament el 50% dels residus per a l'any 2020.

Si l'enfocament dels dos plans anteriors havia sigut garantir la capacitat i la qualitat del tractament dels residus aportats pels ajuntaments a les instal·lacions metropolitanes, el pròxim pla se centrarà en com, des de l'AMB, es pot incidir sobre els municipis perquè avancin cap al compliment dels objectius de recollida selectiva i prevenció de residus. «Aquesta qüestió l'abordarem amb diferents grups de treball i valorarem la contribució del nou pla a altres aspectes d'interès ambiental com el canvi climàtic», comenta Badia.

Tot el programa s'emmarcarà dins de la visió de l'economia circular amb l'objectiu de garantir que tots els residus tinguin una vida útil novament. «Perquè, al cap i a la fi, també es tracta de fer un canvi conceptual de model econòmic», conclou el vicepresident de Medi Ambient de l'AMB.