Anar al contingut

Créixer per competir, una missió ineludible

La globalització i la revolució tecnològica aconsellen que les pimes guanyin dimensió per mantenir el nivell competitiu. És impossible que aquest creixement s'esdevingui a curt termini, però sí que podem reforçar el seu accés a recursos per abordar la inno

LUIS MIRAVITLLES. Director IQS Executive Education. Universitat Ramon Llull

L'octubre del 2016 el Col·legi d'Economistes de Madrid va editar una excel·lent publicació sobre l'evolució de les pimes a Espanya. S'hi posava clarament de manifest la dificultat per créixer d'aquesta mena d'empreses, motivada per l'existència de mesures fiscals, laborals i burocràtiques que desincentiven l'increment de les seves dimensions. L'estudi, entre altres consideracions, arribava a la conclusió que superar determinats llindars, els 50 empleats i/o una determinada xifra de facturació o d'actius, suposa noves obligacions per a les empreses que redueixen la seva competitivitat. Encara que estic bastant d'acord amb les conclusions d'aquest estudi, crec sincerament que imputar tota la responsabilitat a les administracions públiques és injust. Una part significativa d'aquesta responsabilitat s'ha d'assignar també a una classe empresarial que sovint té bastanta aversió al risc, i a una societat que castiga en excés el fracàs i, per això mateix, desincentiva l'assumpció de riscos.

Sembla obvi que la globalització dels mercats i l'altíssim increment en el ritme de la innovació tecnològica fan molt recomanable que les nostres pimes guanyin dimensió per mantenir el seu nivell competitiu. Avui dia internacionalitzar-se no és una opció. De la mateixa manera que les nostres empreses es plantegen entrar en nous mercats a nivell internacional, empreses de tercers països es plantegen entrar en el nostre, i això fa que les nostres firmes perdin una part de la seva quota local. Per un altre costat, la rapidesa en l'evolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació està provocant que cada vegada es necessitin més recursos per mantenir-se actualitzat. Recursos econòmics i tecnològics, cada vegada més cars i sofisticats, i per descomptat talent professional per ajudar a prendre les decisions adequades i per ser capaços de transformar aquest coneixement en valor per a la companyia. Els dos factors, la necessitat d'internacionalització i de mantenir-se al dia en innovació tecnològica, casen molt malament amb aquesta dificultat per créixer.

Dues accions importants

Mentrestant, del 2000 al 2017 la mida mitjana de les 10 empreses més grans del món ha crescut més d'un 30% en facturació (en dòlars constants), més d'un 40% en capitalització (també en dòlars constants) i més d'un 45% en empleats, malgrat l'altíssim increment de la seva productivitat. En resum, que mentre que les grans empreses cada vegada són més grans, les nostres pimes estan estancades. Encara que seria ideal que les nostres empreses guanyessin dimensió de forma significativa, és impossible que això s'esdevingui a curt termini, però hi ha dues coses que podem fer.

La primera és reforçar l'accés de les pimes als recursos necessaris per abordar la innovació tecnològica, impulsant de manera urgent una acció coordinada amb patronals, associacions, clústers, centres tecnològics i administracions públiques per contribuir de forma decisiva a l'acceleració de la transformació digital dels seus negocis, de manera mancomunada i als mateixos costos i nivell amb els quals accedeixen els grans. Això possibilitaria un superior i més bon accés a nous mercats i una millora important de la productivitat. És cert que ja es fan algunes coses en aquest sentit, però són tímids esforços comparats amb el que es necessita, i els pocs recursos que s'apliquen en aquesta direcció no sempre s'utilitzen de la manera més eficient possible.

La segona és ajudar les pimes perquè puguin captar el millor talent. Avui dia, i a l'IQS en tenim clares evidències, els joves amb talent se senten atrets, sobretot, pel projecte que se'ls ofereix, més que pel salari o els avantatges socials. I en aquest sentit, a més del glamur que suposa entrar a treballar en alguna de les empreses més famoses del món, com Google, Amazon, Apple o Microsoft, les ofertes que presenten són realment estimulants. És imprescindible que les pimes millorin l'atractiu dels projectes que ofereixen a aquests joves, en els quals el component de la innovació tecnològica i el de la internacionalització haurien de tenir un paper primordial. Addicionalment, les administracions públiques també hi poden fer molt, reduint fortament els costos i les barreres administratives per a la contractació.

Per descomptat que això no ens ha de fer oblidar la importància que té el creixement. És necessari crear els instruments fiscals i financers per facilitar fusions i adquisicions que incrementin les dimensions de les nostres pimes. Fa gairebé cinc anys, Casey Stoner a cavall d'una Honda CBR1000RRes va enfrontar en una carrera amb Max Weber, que corria en el seu fórmula u. A l'arrencar, Casey Stoner va prendre ràpidament la davantera, aprofitant la seva acceleració superior i velocitat punta. No obstant, al cap de cinc voltes Weber ja n'hi havia guanyat una de sencera. És cert que avui dia és més important ser ràpid que gran, però tot té un límit. Una moto GP, en certes condicions, pot arribar a competir amb un fórmula u, però un utilitari és ben clar que no.

Temes: Empreses +Valor