28 març 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

Capital científica

Més impuls per a la ciència i el coneixement a la ciutat

El Pla Barcelona Ciència 2020-2023, dotat amb 4 milions d'euros, inclou 15 objectius i 51 accions

Es dedicarà finançament específic per trobar solucions innovadores beneficioses per a la ciutadania

El Periódico

Més impuls per a la ciència i el coneixement a la ciutat

A fi d’impulsar el pla Barcelona Ciència 2020-2023, s’hi destinaran quatre milions d’euros, un milió cada any fins al final del mandat. La inversió actual, d’11 milions, s’incrementarà perquè es puguin assolir els 15 objectius i les 51 accions previstes en el pla, que s’organitzaran en quatre eixos bàsics.

La mesura vol fer visible la projecció internacional de les institucions universitàries i científiques de la ciutat i teixir aliances a Europa per fer de la ciutat una capital cultural i científica. A més, es dedicarà finançament específic a la investigació per trobar solucions innovadores que redundin en benefici de la ciutadania. Amb el pla també es vol acostar la ciència als veïns i les veïnes i, finalment, incentivar el vincle creatiu entre art, ciència i tecnologia.

Quatre eixos bàsics

►La Barcelona científica a Europa. La ciutat té una xarxa molt extensa de centres d’investigació de primer nivell i d’universitats públiques i un teixit productiu potent. Aquesta xarxa ha de permetre articular el paper de Barcelona i dels actors socials i econòmics en les solucions per als reptes de les ciutats de tot arreu.

En aquest punt es consolidarà el Premi de Ciència Hipàtia, un reconeixement a les trajectòries científiques més rellevants a escala internacional que aquest any arriba a la segona edició. El pla promourà, a més, l’estada a la ciutat de referents científics, polítics i socials, i continuarà impulsant les biennals del mandat anterior.

Investigació per afrontar els reptes de ciutat. El recolzament a la comunitat científica ha de redundar en la ciutadania i ha de servir per fer front als reptes que interpel·len la ciutat, com les desigualtats, l’emergència climàtica, la transició energètica, la gentrificació i l’envelliment. Durant els pròxims tres anys s’incrementaran les subvencions a la investigació i es treballarà perquè professionals de la investigació de tot el món puguin venir a la ciutat a pensar solucions locals i globals, amb una visió feminista que garanteixi la participació i la veu de les dones. Per atreure el talent internacional, el pla garantirà vivenda assequible als investigadors i investigadores internacionals i visitants de mitja i curta durada.

D’altra banda, s’impulsaran projectes nous, com ’Ciutadella del coneixement’ o ’Barcelona, mar de ciència,’ que estimularan les activitats d’investigació i innovació a la ciutat.

►Cultura científica per a la ciutadania i amb la ciutadania. La ciutadania tindrà un paper primordial en les polítiques públiques científiques, en les quals podrà participar i implicar-se. S’impulsaran programes STEAM i científics a les escoles i es crearan nous recursos educatius amb els centres d’investigació de la ciutat. També es consolidarà la Biennal de Ciència, amb la segona i la tercera edició, i la Festa de la Ciència.

►Ciència, arts, innovació i societat. El potencial creatiu de la ciència té un fort vincle amb l’art i la tecnologia. Aquest vincle es potenciarà a través del programa Collide International, que fomenta les residències artístiques amb un acord amb el CERN (l’Organització Europea per a la Investigació Nuclear), amb què l’ajuntament ja té un conveni de col·laboració, i a través de les fàbriques de creació.