Anar al contingut

En col·laboració amb

PREVENCIÓ DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL

L'Escola de Segona Oportunitat per a joves que ni estudien ni treballen obrirà al setembre

El centre, de titularitat pública, oferirà formació en sis àmbits a trenta joves d'entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen

El PERIÓDICO

L'Escola de Segona Oportunitat per a joves que ni estudien ni treballen obrirà al setembre

Que puguin tornar a estudiar o incorporar-se al mercat laboral amb un grau d’especialització. Aquest és l’objectiu de l’Escola de Segona Oportunitat que l’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa al setembre i que gestionaran els Salesians Sant Jordi i la Fundació El Llindar.

Les dues entitats ja tenen escoles de segona oportunitat a Catalunya acreditades per la Xarxa Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat. Com en els altres casos, l’objectiu del centre, situat al barri de Navas, a Sant Andreu, és escolaritzar joves d’entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen.

Dos cursos gratuïts

La formació tindrà una durada màxima de dos anys i serà totalment gratuïta. Durant el primer curs es farà formació a mida i durant el segon els alumnes cursaran estudis per professionalitzar-se, com ara programes de formació, cicles formatius de grau mitjà o certificats de professionalitat.

Els joves podran especialitzar-se en sis àmbits: Hostaleria i turisme, Comerç i màrqueting, Electricitat i electrònica, Serveis socioculturals, Activitats físiques i esportives i Informació i comunicacions.

El projecte té un vessant educatiu i també d’acompanyament personal i d’orientació per oferir als joves una atenció integral. Els itineraris combinaran formació tecnicoprofessional amb recursos per treballar competències bàsiques, transversals i de recolzament a la inserció laboral.

Diverses fases fins a arribar a l’objectiu

En una primera fase, de diagnosi, els joves identificaran les seves preferències i reconeixeran les seves competències a fi de definir el pla personal de treball. Posteriorment, en la fase d’apoderament, s’identificaran les capacitats dels joves i les seves necessitats de cara al futur professional i, a continuació, vindrà la definició del pla personal de treball.

La quarta, cinquena i sisena part del pla són la tutoria –cada jove tindrà assignat un educador de referència durant un mínim de dues hores a la setmana per tractar les dificultats en la trajectòria personal i educativa–, la formació en competències bàsiques –reforçant les competències bàsiques com les matemàtiques i la lectoescriptura– i la formació tecnicoprofessional –aquesta fase dependrà de si l’alumne decideix tornar a la formació reglada o començar una formació tecnicoprofessional. Si opta per tornar a l’ESO, s’acordarà amb el Consorci d’Educació el camí que ha de seguir–.