29 maig 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

SANCIONS A GRANS TENIDORS

Barcelona fa la primera expropiació de l'ús d'un pis buit propietat del BBVA

El consistori també ha iniciat un procediment sancionador a un gran tenidor que volia desnonar una família vulnerable sense haver-li ofert l'alternativa d'un lloguer social

El Periódico

Barcelona fa la primera expropiació de l'ús d'un pis buit propietat del BBVA

La retirada dels recursos d’inconstitucionalitat i l’aixecament de les suspensions que requeien sobre les lleis catalanes d’emergència residencial comencen a donar fruit. 

D’una banda, per primera vegada, el dret d’ús d’un pis buit d’un banc passa a mans municipals. De l’altra, s’ha iniciat un procediment sancionador a un gran tenidor que volia desnonar una família vulnerable sense haver-li ofert l’alternativa d’un lloguer social.

L’Ajuntament reprèn les sancions

Aquests són els primers resultats de l’aplicació de les lleis catalanes d’emergència en vivenda (la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016) després que el Tribunal Constitucional hagi retirat els recursos d’inconstitucionalitat i l’aixecament de la suspensió.

El Consistori ha reprès l’activitat sancionadora contra els grans propietaris de vivenda que incompleixen les lleis d’emergència residencial. Aquestes lleis estaven suspeses a causa dels recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Govern de l’Estat en el Tribunal Constitucional.

Primera expropiació, al Besòs i el Maresme

En aquest sentit, la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a la vivenda de les persones en risc d’exclusió residencial ha servit per executar la primera expropiació del dret d’ús d’un pis buit, propietat del BBVA. 

La vivenda, situada al barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí, s’incorporarà al parc municipal de lloguer assequible de la ciutat.

La llei permet expropiar les vivendes situades en àrees amb una demanda residencial forta i acreditada, i han d’estar inscrites en el registre de vivendes buides de l’Agència de la Vivenda de Catalunya o ser susceptibles d’estar-ho.

El pis formarà part del parc municipal durant deu anys, el període màxim que estableix la llei.

Sanció per no oferir lloguer social

La vigència renovada de la legislació catalana en vivenda també ha permès iniciar un procés sancionador a un gran tenidor de vivenda. 

En aquest cas, la propietat va començar el procés de desnonament d’una família vulnerable al barri del Raval sense oferir-li abans un lloguer social.

En aquest cas s’ha aplicat la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de la vivenda i la pobresa energètica, i, com es tracta d’una infracció greu, es pot sancionar amb una multa de fins a 90.000 euros.

Aquest procediment és el primer que s’inicia des de l’aixecament de la suspensió de la llei. Actualment s’estan gestionant a la ciutat uns tres-cents casos més en què s’hauria d’haver ofert lloguer social en situacions semblants.