05 juny 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

CRISI HIPOTECÀRIA

L'actuació preventiva dels serveis socials evita situacions traumàtiques en els processos de desnonament

Barcelona posa sobre la taula la necessitat de revisar la interpretació del protocol per vetllar pel seu bon funcionament

El Periódico

L'actuació preventiva dels serveis socials evita situacions traumàtiques en els processos de desnonament

En situacions de pèrdua de la vivenda, els serveis socials municipals i el servei de vivenda s’encarreguen d’oferir atenció, mediació i acompanyament a les famílies afectades. Actuar amb temps i estar informats són accions clau per garantir l’eficàcia del protocol, però les xifres del 2018 indiquen que el 80% de les notificacions rebudes es trobaven en la fase final o el dia del desnonament, un fet que dificulta les actuacions preventives.

Les actuacions preventives permeten aturar els desnonaments, representen un estalvi econòmic molt significatiu per a l’Administració i també es converteixen en una via molt menys anguniosa per a les famílies, més efectiva per als serveis municipals que actuen i menys lesiva per als propietaris, ja que l’ajuntament pot activar des del primer moment ajuts per impedir l’impagament de la vivenda o per facilitar l’entrega del pis.

Per això l’Ajuntament ha proposat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un nou protocol que permeti l’actuació dels serveis socials des de l’inici dels processos judicials per desnonament a fi de poder acompanyar millor les persones que ho necessiten.

La crisi hipotecària

L’any 2012, amb la crisi hipotecària, es van activar totes les alarmes per fer front al problema, i el 2013 l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), i la Il·lustre Escola de Procuradors del Tribunals de Barcelona van firmar un protocol per unir esforços, col·laborar institucionalment i agilitar l’accés de la ciutadania afectada per processos de desnonament al catàleg de serveis socials i a les possibilitats d’acció per evitar riscos i també per proporcionar garanties a la comissió judicial respecte a la seva tasca.

El protocol definia tota una sèrie de situacions de risc social en què les parts es comprometien a comunicar-se la informació necessària en qualsevol fase de tramitació del procediment judicial, a fi d’activar els serveis socials i altres equips municipals de cara a prendre les mesures que poguessin minimitzar aquest risc.

L’experiència amb aquest protocol dels equips de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona ha posat en evidència la necessitat d’anar més enllà en la col·laboració institucional, motiu pel qual el Govern municipal va posar sobre la taula la necessitat de revisar la interpretació del protocol per vetllar pel seu bon funcionament.

Els desnonaments amb data oberta 

Respecte als llançaments amb data oberta, que són els que no tenen una data fixada d’execució i que generen un impacte molt més gran en les famílies que els pateixen, els lletrats consistorials han recordat que vulneren compromisos internacionals en matèria de drets humans assumits per l’Estat espanyol, i han alertat que s’han incrementat al llarg del 2018.

Les ocupacions amb activitats il·lícites

L’Ajuntament de Barcelona ha aprofitat també per posar sobre la taula la necessitat d’establir un protocol específic i nou per actuar davant de les ocupacions d’edificis que l’ajuntament qualifica “pernicioses”. Es tracta d’ocupacions que, en general, afecten diverses vivendes d’un mateix immoble, pisos en què es desenvolupen activitats il·lícites.

Es planteja la necessitat d’intervenir en aquest tipus d’ocupacions i acumular així les causes perquè les ordres de llançament dels diversos procediments es puguin executar conjuntament en la mateixa data.