En col·laboració amb

UNA LLAR AMB GARANTIES

Fomentant la vivenda assequible

Fomentant la vivenda assequible

RICARD CUGAT

5
Es llegeix en minuts
Anna Rocasalva

La crisi econòmica ha provocat una situació d’emergència habitacional que s’ha prolongat fins a l’actualitat. A més, aquests últims anys, el repunt del preu de la vivenda ha contribuït a generar un panorama en què l’accés a una llar ha quedat limitat no només a persones en situació de vulnerabilitat, sinó també a persones amb un poder adquisitiu moderat que no poden mantenir una vivenda de lloguer a la ciutat.

En aquest sentit, el consistori treballa amb diferents accions sota el marc del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, en què s’estableixen eixos i actuacions en aquesta matèria. Entre aquestes actuacions hi ha la d’ampliar el parc públic de vivenda i el parc de vivenda assequible per facilitar l’accés a les persones o col·lectius que més ho necessitin.

Així doncs, ampliar el parc de vivenda assequible posant en contacte les persones que tenen un pis per llogar i les persones que en busquen un és l’objectiu de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, un servei del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que ofereix unes condicions excepcionals tant per als arrendataris com per als llogaters. 

Es tracta de captar habitatges de titularitat privada i, amb una bateria de garanties, serveis i incentius, aconseguir col·locar-les dins del programa per poder llogar-les a un preu per sota de mercat. 

Durant el 2017, es van aconseguir captar 226 vivendes per a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, cosa que va suposar un augment d’un 214% respecte al 2016. I, en l’actualitat, la borsa compta amb 767 contractes vigents.

LA BORSA

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona es va crear el 2009 amb la unificació de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge. A partir de llavors la Borsa d’Habitatge de Lloguer forma part de les competències pròpies del Consorci d’Habitatge de Barcelona i es gestiona a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge i la Direcció de Serveis d’Habitatge del Parc Privat.

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, i té per objectiu incrementar el nombre de vivendes de lloguer a preus assequibles i facilitar l’accés a unitats de convivència i joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d’accés a la borsa.

ELS PROPIETARIS

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona també actua com a mediadora per facilitar els acords dels contractes d’arrendament, entre les persones propietàries de vivendes buides i possibles llogaters, i gestiona la seva firma i fa el seguiment del compliment de les obligacions contractuals.

Així, els propietaris que incloguin el seu pis a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona tindran garantia en el cobrament de la renda, amb un seguiment específic del pagament del lloguer, així com una cobertura de la vivenda amb una assegurança multirisc de la llar.

Els propietaris també comptaran amb una sèrie de facilitats, com una assegurança de defensa jurídica i un servei d’assessorament jurídic i accés a un servei d’assessorament tècnic. A més, se’ls facilitarà la tramitació de la la Cèl·lula d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica, condicionat a la firma del contracte de lloguer. Així mateix, des del servei es vetlla constantment pel bon funcionament del lloguer i es proporciona mediació entre les parts en cas que sigui necessari.

Finalment, es pot destacar que la inclusió de la vivenda a la borsa suposa llogar el pis amb responsabilitat perquè es contribueix a fer de Barcelona una ciutat més justa, perquè les persones que busquen una vivenda podran accedir amb un preu assequible i amb les garanties.

ELS LLOGATERS

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona ofereix una sèrie d’avantatges als llogaters. La primera, i més destacada, és que poden accedir a un domicili de lloguer a un preu per sota del mercat. El servei de la borsa també inclou ajuts a la recerca d’una vivenda apropiada per a les necessitats, l’elaboració i firma del contracte i un assessorament jurídic durant tot el procés, sense cost per al sol·licitant. Igualment, comprèn un assessorament sobre les rendes de lloguer en relació amb la seva viabilitat econòmica i prestacions socials; un seguiment del compliment de les obligacions contractuals i mediació de conflictes; i l’elaboració de l’acord de resolució del contracte, en el seu cas.

Els usuaris potencials de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona són les unitats de convivència que hagin presentat la sol·licitud a alguna de les Oficines de l’Habitatge de la ciutat i compleixin les condicions d’haver estat inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona; estar empadronades a la ciutat i tenir un nivell d’ingressos bruts determinat. Aquest nivell se situa entre les 0,93 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) quant als ingressos mínims bruts, i un màxim de quatre vegades l’IRSC ponderat, amb referència als ingressos bruts màxims. No obstant, es donarà prioritat a les mediacions en la contractació per a les persones sol·licitadores que tinguin uns ingressos bruts màxims no superiors a 2,35 vegades l’IRSC. 

Notícies relacionades

Finalment i, en casos molt puntuals i específics, la borsa també ofereix ajuts complementaris als llogaters, com l’import de la fiança de contractació o el primer mes de lloguer, entre d’altres. És a dir, la borsa només assigna vivendes a les unitats de convivència que poden pagar un lloguer acordat destinant-hi el 30% dels seus ingressos, però s’activaran els ajuts al lloguer corresponents (depenent de cada cas) en el moment en què el llogater d’un habitatge de lloguer de la borsa tingui dificultats per pagar perquè li han canviat les circumstàncies. I és que, davant d’una situació d’emergència habitacional, en què l’accés a la vivenda ha quedat limitat, les iniciatives per accedir a una llar assequible són més importants que mai.

Tots els propietaris interessats en el programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona poden emplenar el formulari de sol·licitud d’informació a la web o dirigir-se a les oficines de vivenda.

A més, la borsa ofereix els següents beneficis: la garantia de cobrament del lloguer gràcies a l’existència d’un fons de garantia i un seguiment específic per verificar que el propietari percep el lloguer en cas d’impagament; i la garantia de manteniment de la vivenda, amb una assegurança multirisc de la llar sense cost.