Anar al contingut

En col·laboració amb

PER UNA CIUTAT MÉS SALUDABLE

Menys cotxes, menys fums i més vida

Barcelona ha posat en marxa mesures encaminades a fomentar el transport públic sostenible i reduir el transport en vehicle privat més contaminant

Retencions de trànsit a la Via Laietana de Barcelona. /

Retencions de trànsit a la Via Laietana de Barcelona. / / DANNY CAMINAL

Els nivells de contaminants de l’aire a la ciutat de Barcelona superen els valors límit recomanats per l’Organització Mundial de la Salut i establerts per la Unió Europea. Aquesta realitat, tan preocupant com certa, posa en risc la salut de les persones i molt especialment de col·lectius vulnerables com els nens, les dones embarassades, les persones d’edat avançada i els adults amb afeccions respiratòries i cardíaques. Per combatre aquests alts nivells de contaminació, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa diferents mesures encaminades a fomentar el transport públic sostenible i reduir el transport en vehicle privat més contaminant, considerat per ambientòlegs i altres experts en la matèria un dels principals causants dels problemes de qualitat de l’aire a les grans urbs.

A més de contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic, un dels principals desafiaments a nivell global, millorar la qualitat de l’aire podria evitar cada any unes 659 morts a Barcelona. I és que fomentar uns desplaçaments més nets i sostenibles i fomentar alternatives al vehicle privat més contaminant a la capital catalana és, principalment, una qüestió de salut. 

RISC PER A LA SALUT

Nombroses investigacions corroboren aquesta afirmació, que l’ajuntament també fa seva. Per exemple, un estudi centrat en l’avaluació de l’afectació de l’exposició a la contaminació atmosfèrica a les escoles i el desenvolupament neurològic de les criatures a Barcelona va concloure que existia una afectació negativa en la maduració del cervell en aquesta edat crítica.

La ciutat té previst fer front a aquest problema de salut amb la posada en marxa d’un paquet de mesures que persegueixen la disminució dels nivells mitjans de NO2 i PM10 a Barcelona, que va registrar un increment en els últims dos anys (entre l’11 i el 13%) i que superen els valors recomanats. «Barcelona segueix a la cua de les ciutats europees, i recentment era la 5a més contaminada», subratlla l’ambientòleg i expert en mobilitat sostenible Jordi Castelló, copropietari de Vaic, una empresa consultora de mobilitat sostenible. «Els principals contaminants estan associats a la combustió i a la circulació. La matèria particulada, per exemple, és un còctel que inclou el desgast de l’asfalt, els pneumàtics, els frens… Totes aquestes partícules queden suspeses en l’aire i són molt perilloses a causa de les seves reduïdes dimensions», afegeix Castelló, que recorda que els més contaminants són els vehicles amb motor dièsel, gairebé 10 vegades més que un de gasolina.

DIA SENSE COTXES


Avui se celebra el Dia sense Cotxes de Barcelona, com a colofó a la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Durant tota la jornada es tallarà el trànsit en nombrosos carrers de la ciutat ocupats habitualment per vehicles motoritzats per desincentivar-ne l’ús i, sobretot, generar una reflexió. Algunes vies importants com Via Laietana i Gran de Gràcia donaran preferència a la circulació en bicicleta i al transport públic. 

«Almenys durant un dia moltes persones es veuran obligades a replantejar-se els seus desplaçaments, a agafar el transport públic i fins i tot potser es plantegen anar a la feina en bicicleta», explica Castelló. «Si l’experiència és bona, suposa una oportunitat per generar un canvi», afegeix l’expert.

Per fomentar un model de mobilitat segur i sostenible, l’ajuntament va posar en marxa el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018. Aquest pla planteja, entre altres coses, organitzar la trama urbana de la ciutat en superilles i altres mesures de pacificació del trànsit com la prioritat a les persones en alguns carrers de la Vila de Gràcia. L’objectiu és el mateix: tornar l’espai públic a la ciutadania, «redefinir la vida dels barris com a espai d’activitats i vida local, de reunió o d’intercanvi, de jocs i oci», segons fonts municipals, en un moment en què «entre el 50% i el 70% de l’espai dels carrers es destina a la circulació i l’aparcament de vehicles motoritzats». I és que es calcula que Barcelona concentra més de 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat: el doble que la ciutat de Madrid i més del triple que Londres.

LES MESURES

El pla recull altres mesures, ja en marxa, com la implantació d’una nova xarxa d’autobusos, el desenvolupament de la xarxa de carrils bici, la promoció i les mesures de discriminació positiva dels vehicles d’alta ocupació (VAO). «Aquestes mesures són probablement les més potents i exitoses. Només cal mirar el comptador situat al passeig de Sant Joan per comprovar que cada any passen per aquest punt més bicicletes», subratlla l’expert, que vol pensar que molts d’aquests nous ciclistes abans agafaven el cotxe per moure’s diàriament.

Les mesures empreses per l’ajuntament per millorar la qualitat de l’aire també inclouen un protocol en cas d’episodi ambiental de contaminació, cosa que es produeix una mitjana de tres vegades a l’any per unes condicions meteorològiques molt concretes. 

El protocol, que té per objectiu reduir els nivells de contaminació atmosfèrics per evitar els seus efectes nocius en la salut, inclou el foment del transport públic en cas d’episodi de contaminació elevada, la posada en marxa de la nova zona de baixes emissions de l’àmbit rondes de Barcelona i la restricció de circulació dels vehicles més contaminants dins del perímetre d’aquesta zona.