empresa municipal de cultura

La Cambra de Comptes detecta 3,3 milions en subvencions a Madrid Destino sense justificar durant el mandat de Carmena

La institució aprecia «deficiències» de control intern perquè l'empresa «no disposa d'un procediment escrit d'elaboració de nòmines»

GRAF5004. BARCELONA, 19/09/2019.- La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha descartado este jueves presentarse a las próximas elecciones generales, durante su participación en el XIX Foro Acave. EFE/ Alejandro Garcia

GRAF5004. BARCELONA, 19/09/2019.- La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha descartado este jueves presentarse a las próximas elecciones generales, durante su participación en el XIX Foro Acave. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro Garcia (EFE)

2
Es llegeix en minuts
El Periódico / Agencias

Un informe de la Cambra de Comptes de Madrid en què es desgrana una Auditoria de Compliment i Operativa sobre l’empresa municipal de cultura Madrid Destino assenyala l’existència de 3,3 milions d’euros en subvencions sense justificar durant els anys 2016, 2017 i 2018.

Segons es detalla en l’escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, s’indica que les aportacions específiques per a 26 projectes del 2016 van ascendir a 11.710.872,61 euros, dels quals, en 14 casos, «havent aportat l’Ajuntament de Madrid 4.780.400 euros, no es van justificar despeses per 3.341.043 euros, i en 12 projectes amb una aportació de 6.930.473 euros, es van realitzar despeses per 9.976.796 euros». «És a dir, es van gastar 3.046.323 euros de més», s’apunta a continuació.

En aquest sentit, «en vista de les deficiències detectades en matèria de subvencions, Madrid Destino va aprovar un Manual de Procediment que les reparava». S’indica, així mateix, que «no s’ha pogut efectuar una prova de verificació física d’inventari al no estar els béns degudament identificats mitjançant una etiqueta identificativa, referència cadastral o número de bastidor».

Augment dels treballadors 

Respecte als immobles que l’Ajuntament ha cedit a Madrid Destino, sobre els procedents de l’extinta Madridec, «es va incomplir la recomanació de l’ICAC, sorgint una infravaloració de 423.776.580 euros, respecte al valor raonable». En el cas de Matadero, procedent en aquest cas de MACSA, «el valor pel qual es va registrar en comptabilitat va ser inferior en 11.581.133 euros».

Amb tot, s’explica que en el període analitzat el resultat d’operacions continuades va coincidir amb el resultat de l’exercici, que va resultar positiu els tres exercicis, i «va fluctuar entre un màxim de 5.936.346 euros el 2016 i un mínim de 732.544 euros el 2017, i el 2018 es va incrementar lleugerament». També s’atura l’informe en l’àmbit del personal, i apunta un increment del 25% el nombre de treballadors, passant de 511 el 2016 a 640 el 2018.

Notícies relacionades

Aprecia «deficiències» de control intern, ja que l’empresa «no disposa d’un procediment escrit d’elaboració de nòmines i en les comprovacions no es revisa un estat de variacions entre una nòmina i la del mes anterior». Lloa, en l’àmbit de les millores, la creació d’un procediment per a la selecció de personal, malgrat que s’hagin detectat algunes «incidències». Es van detectar alguns casos en què s’havia produït concatenació dels contractes laborals.

Sobre ingressos d’explotació, es fa menció al fet que els ingressos procedents de l’Ajuntament de la capital van ser els més importants, oscil·lant entre el 71% el 2016 i un màxim del 76% el 2017, entre els quals es trobaven les subvencions a l’explotació que es van incrementar un 5%, passant de 55.787.177 euros de 2016 a 58.699.828 euros el 2018 i les encomandes de gestió. A més, l’empresa va incrementar la seva activitat amb nous esdeveniments, cosa que va suposar més finançament municipal.