Canvi de model

Cau el consum de gasoil per a calefacció a Catalunya

Les zones rurals mostren progressos en matèria de sostenibilitat ambiental

Primagas fomenta les energies netes com el gas liquat, més respectuoses amb el medi

Cau el consum de gasoil per a calefacció a Catalunya
Es llegeix en minuts

L. Bau

Sigui en zones urbanes o rurals, la mala qualitat de l’aire s’ha convertit en una de les principals causes de mort prematura, fins i tot per davant d’algunes de vinculades als mals hàbits com el tabac.

Donada aquesta situació, la premissa és clara: apostar per un model de transició energètica que deixi enrere els combustibles més contaminants ja no és una possibilitat, sinó una obligació. Si bé els alts nivells de contaminació s’acostumen a relacionar amb les grans ciutats, on en molts casos se superen els límits de contaminació recomanats per l’OMS, és a les zones rurals on es concentra una gran part de les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) com el diòxid de carboni, l’òxid nitrós i el metà, derivat de l’activitat agrícola i ramadera i del consum de gasoil per calefacció.

No obstant, no tot són males notícies. Segons dades que aporta l’empresa proveïdora de gas propà i gas natural liquat (GNL) Primagas, filial a Espanya del grup líder en distribució de gas SHV Energy, aquestes zones mostren progressos significatius en matèria de sostenibilitat mediambiental. A la província de Girona, el consum de gasoil per calefacció ha disminuït en un 44% en els últims cinc anys; a la província de Lleida, la reducció ha sigut del 42%; mentre que a Tarragona el descens ha arribat al 66%, convertint-se en la tercera província espanyola que més ha prescindit del gasoil per calefacció, únicament per darrere de províncies com Cantàbria (79%) i Cadis (71%).

Climatització

Aquests avenços són fonamentals per a aquestes regions per complir els objectius de descarbonització de l’economia marcats per al 2030. 

Per això, i per tal que la dependència de combustibles més contaminants com el gasoil o el carbó sigui cada vegada menor, Primagas aposta per la seva substitució per energies més sostenibles com el GNL. Aquesta font d’energia, clau tant a nivell domèstic com professional, es postula com una font d’energia molt més eficient.

Entre altres avantatges, les calderes de GNL ofereixen un 30% més d’eficiència que les de gasoil, generant així un estalvi considerable a les factures. El cost d’instal·lació d’un sistema de climatització a partir de gas natural liquat és molt similar al de gasoil, mentre que la vida útil d’una caldera proveïda amb aquesta font d’energia és molt més llarga, tenint en compte que no deixa restes després del procés de combustió i el manteniment és menor. Els sistemes de GNL són, a més, capaços d’emmagatzemar la mateixa quantitat de combustible en un dispositiu de menor mida, requerint així menys espai i reduint l’impacte de la caldera.

En un context en el qual el 92% de la població mundial viu en llocs on no es compleixen els nivells marcats en matèria de qualitat de l’aire, és prioritari deixar de banda els combustibles més contaminants com el carbó, el gasoil o l’electricitat (aquesta última, a causa de la configuració de la generació energètica actual) per donar pas a altres opcions com el gas.

Et pot interesar

El gas és una alternativa energètica que, a més d’emetre poques partícules contaminants, arriba a reduir les emissions de CO2 en un 30% davant el carbó, un 20% davant el gasoil i un 50% davant l’electricitat.

És fonamental que el consum de gas s’estengui per la resta de les comunitats, posant èmfasi en les zones rurals, per millorar la qualitat de l’aire. I és que, només a Espanya, la mala qualitat de l’aire causa més de 38.000 morts prematures a l’any.