Ara mateix existeix un estat anímic general que els psicòlegs denominen ‘tristesa Covid-19’. «És la tristesa fruit de la suma de pèrdues, de no saber quan acabarà això. Tant l’aïllament com els dols ens acompanyaran un llarg temps», explica José Ramón Ubieto, psicoanalista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La ‘tristesa Covid-19’ no té a veure amb els trastorns de salut mental que afligeixen, cada vegada més i fruit de les crisis sanitària i econòmica, a la població. No té tanta gravetat. Tampoc té un diagnòstic clínic, sinó que s’expressa a través de «malestars reactius» com l’insomni o la falta de concentració. La irritabilitat.