Troba el teu habitatge a barcelona

¿Què és una nota simple i per què és important quan compres una vivenda?

Es tracta d’un document fonamental per conèixer si l’immoble està lliure de càrregues

¿Què és una nota simple i per què és important quan compres una vivenda?
2
Es llegeix en minuts

Després de molt buscar la casa perfecta i abans de comprar-la, ja sigui a través d’una agència immobiliària o pel teu compte, és necessari sol·licitar al Registre de la Propietat l’anomenada ‘nota simple’. Aquest document, si bé no dona fe del contingut dels seients, sí que proporciona informació molt valuosa sobre les prohibicions o restriccions que afecten els titulars o els drets inscrits. 

D’aquesta manera, podrem comprovar que la persona que ven l’immoble efectivament n’és el titular, cosa que impedeix que siguem víctimes d’un frau. Aquesta comprovació té lloc abans de firmar el contracte d’arres. El venedor haurà d’aportar aquest document per demostrar la seva titularitat. Posteriorment, si requerim finançament per comprar la vivenda, el banc ens exigirà presentar una nota simple a fi de saber si sobre la vivenda pesa algun embargament o subhasta, o si té ja subscrita una hipoteca. És essencial que tinguem coneixement d’aquestes càrregues o gravàmens abans de firmar, ja que han de ser liquidades abans de tancar l’operació. Així, la notaria sol·licitarà una nota simple actualitzada en què consti que la vivenda no té càrregues i és possible transmetre-la.

La nota simple registral també aporta una descripció de la finca bastant detallada, ja que indica els metres quadrats (superfície construïda i útil), referència cadastral, codi registral únic, accessos, coordenades, divisió, límits, etc. D’altra banda, a més de contenir el nom del titular, inclou la data d’escriptura i el percentatge de vivenda que correspondria en cas d’estar registrada a nom de diversos titulars. 

Sol·licitud d’una nota de simple en la compra de vivenda

Per sol·licitar una nota simple informativa, es necessita conèixer les dades registrals de la finca, el codi registral únic o la ubicació, ja que el Registre de la Propietat compta amb un servei de geolocalització. Si és el titular el que la sol·licita, haurà de comptar amb certificat digital. Si és el comprador o l’agència en el seu nom, cal acudir al Registre de la Propietat motivat per un interès legítim, en aquest cas, el d’adquirir la vivenda. El registrador registra aquesta petició d’informació perquè el titular tingui constància de la consulta i del motiu que l’ha promogut. 

Notícies relacionades

Es pot demanar de forma presencial o a través d’internet i se sol obtenir en un termini no superior de 24 hores. Té un cost de 9,02 euros per finca, impostos i retencions no inclosos. Des del Col·legi de Registradors posen a disposició de l’usuari un tutorial en vídeo per tramitar la petició de la nota simple de forma ‘online’. Quan s’opta per aquesta alternativa, el document es rep per correu electrònic mitjançant un enllaç que permet la seva descàrrega en format PDF. També es pot sol·licitar la seva traducció a l’anglès per 30 euros, sense impostos inclosos.

És important saber que la nota simple no té validesa legal. Perquè aquest document tingui valor jurídic i, per exemple, pugui ser presentat en un judici, ha de portar la firma d’un registrador. En aquests casos el que se sol·licita és una certificació registral.