Centre educatiu

FP dual: formar-se a través de l’experiència

Donar més valor al paper de les pràctiques curriculars s’ha convertit en una de les principals eines per millorar la qualitat educativa

FP dual: formar-se a través de l’experiència
4
Es llegeix en minuts

Millorar el funcionament del mercat laboral juvenil és un dels grans compromisos més recents d’Espanya. En les últimes dècades s’ha aconseguit que la taxa d’atur de menors de 25 anys descendeixi del gairebé 50% registrat l’any 2011 al 30% actual, i que l’abandonament escolar juvenil es redueixi a la meitat, passant d’un 26,3% el 2011 a un 13,3% el 2021, segons dades aportades per l’Institut Nacional d’Estadística. No obstant, encara queden moltes més iniciatives per aplicar amb l’objectiu que millorar el panorama laboral dels més joves. 

En aquest context, una de les reformes més ambicioses dels últims anys ha sigut la inclusió de la modalitat de formació professional dual (FP dual) en els cicles formatius. Una col·laboració entre centres educatius i empreses a fi de facilitar la transició dels estudiants de l’entorn lectiu al laboral.

La principal finalitat d’aquesta proposta és oferir una formació més professionalitzadora i pràctica que sigui capaç de formar els alumnes del centre en els autèntics requeriments del mercat laboral. Per això, en els cicles formatius que ofereixen la modalitat d’estudi d’FP dual, «almenys un terç de totes les activitats formatives programades tenen lloc al centre de treball adscrit, en alternança amb la formació al centre educatiu», tal com indiquen els doctors en Economia Samuel Bentolila i Marcel Jansen en el seu informe ‘La implantació de l’FP dual a Espanya’, del 2019. Un currículum que augmenta l’oferta habitual de pràctiques en els cicles formatius, que sol constar d’un període d’aproximadament tres mesos dins d’una empresa.

Una gran aposta

D’acord amb l’informe de Bentolila i Jansen, l’experiència de diversos països com Alemanya, Àustria o Suïssa recolzen l’efectivitat de la inclusió del model d’FP dual a les seves aules. Aquests territoris, on «l’FP dual és la principal via d’entrada al mercat laboral dels joves no universitaris», tenen tres de les cinc taxes més reduïdes d’atur juvenil d’Europa, a més d’ocupar «un lloc favorable en la classificació de països amb menors taxes d’abandonament escolar», segons l’informe.

Seguint aquests objectius, Espanya va decidir apostar per aquest nou model formatiu, donant la possibilitat als estudiants d’aprendre a través de la pràctica

Així ho indica el reial decret 1529/2012 del 8 de novembre, on queda recollida la legislació vigent entorn d’aquesta modalitat d’estudi. Tal com reflecteix l’article 28, la incorporació de l’FP dual a Espanya tenia per objectiu «incrementar el nombre de persones que puguin obtenir un títol d’ensenyament secundari postobligatori», «aconseguir que els alumnes estiguin més motivats i disminuir l’abandonament escolar primerenc», «facilitar la inserció laboral gràcies a una millora del contacte amb les empreses», entre moltes altres consideracions, a fi de millorar l’oferta i la qualitat d’estudis al país, més enllà del batxillerat i la formació universitària. 

Un sector en expansió

Des de la seva instauració l’any 2012, l’oferta de cicles formatius amb modalitat FP dual s’ha multiplicat de manera exponencial a Espanya i està disponible en més de 200 sectors educatius (com administració i finances, higiene bucodental, química industrial, hostaleria i integració social, entre molts d’altres) en tot el territori.

Es tracta d’un increment en l’oferta que ha sorgit a conseqüència de l’augment de la demanda que s’ha generat en els últims anys. Aquesta modalitat d’estudi s’està convertint ràpidament en una de les més requerides tant pels centres educatius com pels estudiants, ja que, a més de ser una de les grans novetats del model formatiu espanyol, també promou uns perfils laborals més específics i ofereix una sèrie de beneficis únics en el sector de l’educació:

1. Una experiència professional autèntica

Un dels principals atractius del model d’FP dual és la seva interacció directa amb el món laboral. Els estudiants tenen l’oportunitat de treballar mà a mà amb autèntics professionals del seu sector i de descobrir en primera persona quins són els requeriments necessaris per treballar en el sector en un futur. A més, una estada duradora dins d’una empresa també permet que els alumnes puguin participar més en diversos projectes de l’entitat mentre aprenen a treballar com a part d’un equip real.

2. Més i millors ofertes laborals

En el dia d’avui, l’experiència laboral és un dels factors més requerits a l’hora d’aconseguir feina. Per això, l’FP dual s’ha convertit en un dels mètodes educatius més sol·licitats dels últims anys. A més de millorar el perfil professional i acadèmic dels estudiants, les pràctiques que ofereix són un gran reclam en el currículum laboral. I és que, de cara a buscar feina, un currículum amb un cicle d’FP dual és una gran oportunitat per destacar per sobre de les altres candidatures. No és estrany que, com va indicar Francisco Belil, vicepresident de la Fundació Bertelsmann i president de la Fundació Princesa de Girona, durant la I Fira Virtual de Formació Professional Dual, l’FP dual tingui «una taxa d’inserció laboral del 70%». 

Notícies relacionades

3. Accés a un salari molt més competitiu

Tal com indica Cesur, centre oficial especialitzat en formació professional, «en general, els titulats d’FP dual perceben millors salaris que els graduats d’una formació professional convencional». Així mateix, a nivell de xifres, assenyala que el 52% dels graduats en FP dual aconsegueix una «mitjana de 1.200 euros al mes, en comparació amb el 27% de la resta de titulats de grau superior». Això es deu que generalment, els estudiants d’FP dual tenen un perfil més atractiu per a les empreses i són capaços d’arribar a posicions laborals més bones (amb més retribucions salarials) gràcies a l’experiència professional que han obtingut durant les pràctiques.

Punts clau de la nova llei d’FP