OPINIÓ

FP Dual, una aposta ferma a Jesuïtes El Clot

Aquesta modalitat proporciona a l’alumnat gran autonomia i maduresa

Les empreses valoren les competències personals, en les quals posa èmfasi l’escola

FP Dual, una aposta ferma a Jesuïtes El Clot
4
Es llegeix en minuts

A l’acabament del curs 2011-2012 va sorgir la proposta de Formació Professional en Modalitat d’Alternança Dual a Jesuïtes El Clot, com una nova manera d’enfocar la formació professional. En aquests temps, quan els efectes de la crisi encara eren palpables, vam pensar que era una proposta atrevida, però que era una línia de treball important a treballar, per a les perspectives de futur tan favorables que representava el projecte. 

D’aquesta manera, vam començar a establir contacte amb les empreses amb les quals ja treballàvem amb les FCT –formació en centres de treball– i els vam presentar el projecte. L’acollida i acceptació van ser realment importants, la pràctica totalitat de les empreses que vam visitar van veure clara la viabilitat de la proposta i les possibilitats que oferia aquesta nova modalitat de relació entre l’Escola i l’Empresa. 

Ara fa ja 10 anys que estem treballant amb aquesta modalitat de formació i hem pogut certificar l’èxit de l’aposta realitzada al seu dia, les valoracions que tenim de l’alumnat que ha participat del projecte Dual són significatives i, des del punt de vista de l’empresa, una dada quantitativa que és prou explícita és que el 87% dels alumnes i les alumnes que han estat a l’empresa en modalitat FP Dual, o han quedat contractats o bé han mantingut alguna relació laboral amb aquestes empreses –contractacions temporals en època d’estiu, sobretot per a alumnes que fan estudis universitaris una vegada finalitzada l’FP.

Amb anys d’experiència a FP Dual, hem pogut treure una sèrie de conclusions que ens han permès una experiència més gran a l’hora de concretar l’aplicació del projecte Dual a Jesuïtes El Clot, amb els i les alumnes i amb les empreses. En aquesta línia, podem ressaltar una sèrie d’aspectes: el salt qualitatiu de l’alumnat que ha estat a l’empresa, tant en l’assimilació dels conceptes com en les habilitats als tallers de pràctiques; l’assimilació de la importància del treball en equip; el canvi en la maduresa de l’alumne o alumna, ja que veu la seva incorporació al món laboral com una realitat; i es detecta un canvi en les competències personals de l’alumnat, amb una autonomia més gran, més proactivitat i serietat per tractar amb les persones que l’envolten. 

Actualment a Jesuïtes El Clot estem impartint l’FP Dual a cinc cicles formatius, quatre dels quals de grau superior: Automatització i Robòtica Industrial; Automoció; Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids; Mecatrònica Industrial; i Instal·lacions frigorífiques i de climatització, aquest últim de grau mitjà. 

L’alumnat que es matricula en aquests cicles fa el primer curs presencial a l’escola, on s’imparteixen els coneixements necessaris per poder incorporar-se a les empreses amb garanties. Aquests alumnes que durant el primer curs demostrin un expedient acadèmic correcte i una maduresa personal adequada, s’incorporen al projecte Dual. 

Notícies relacionades

En aquests casos, les empreses amb les quals tenim convenis de col·laboració venen a l’escola i expliquen el seu projecte a l’alumnat. Amb aquesta explicació, les alumnes i els alumnes escullen a quina empresa volen fer la Dual en funció de diferents aspectes com: el tipus de feina que realitzaran, les possibilitats d’incorporació una vegada acabin la formació o els aspectes logístics com el transport o la localització. Els i les alumnes seleccionats estan durant el segon curs –nou mesos– compatibilitzant els estudis presencials a l’escola amb els aprenentatges a l’empresa i, en aquest període, disposen d’una beca econòmica i l’empresa els dona d’alta a la Seguretat Social. A més, durant aquest període, un tutor o tutora de l’escola i un tutor o tutora de l’empresa es reuneixen periòdicament per fer un seguiment i avaluar els aprenentatges. De fet, quan l’alumne o alumna acaba la formació Dual, el tutor de l’empresa posa nota als aprenentatges mitjançant unes rúbriques i aquesta nota té una incidència sobre la nota oficial del cicle formatiu. D’aquesta manera s’aconsegueix una implicació més gran de l’empresa i un estímul més gran per a l’alumnat. 

És necessari accentuar que les empreses no demanen a l’alumnat uns grans coneixements tècnics a l’hora d’incorporar-s’hi: les empreses sempre ens diuen que ja els aportaran la formació complementària que puguin necessitar, però sí que demanen una sèrie d’actituds en l’alumne o alumna, com serietat, respecte i ganes d’aprendre. És a dir, una sèrie de competències personals que a l’escola i des de les tutories personalitzades que portem a terme, treballem des que l’alumnat comença els seus estudis. Podem acabar indicant que l’aplicació de la Formació Professional Dual ha suposat un salt qualitatiu en l’aprenentatge de l’alumnat i una millora en la relació entre l’escola i l’Empresa. És necessari continuar treballant en aquesta línia si volem que els nois i noies que estudien una formació professional puguin incorporar-se al mercat laboral amb totes les garanties.

Temes:

Apunts