TRANSICIÓ ECOLÒGICA

L’FP Dual de l’aigua: formació per a una ocupació de qualitat

El sector dels recursos hídrics té un paper destacat en la construcció de l’economia verda

Aquesta opció formativa prepara estudiants amb competències adaptades al mercat laboral

L’FP Dual de l’aigua: formació per a una ocupació de qualitat
3
Es llegeix en minuts

En el context de reconstrucció verda que marcarà els pròxims anys, serà necessària una reindustrialització de l’economia, amb sectors forts que aportin valor afegit i creïn ocupació de qualitat. 

El sector de l’aigua, a més de constituir un servei essencial en si mateix, tindrà un paper destacat en el desenvolupament d’altres sectors i projectes per avançar en l’actuació davant l’emergència climàtica i l’impuls del Pacte Verd Europeu, basat en la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

L’FP Dual ha de ser un factor clau en l’ecosistema d’aprenentatge i desenvolupament de noves competències que requereix el nou entorn. Agbar promou des del 2012 l’FP Dual de l’aigua, un model pioner de col·laboració públic-privada que, gràcies al compromís persistent amb la seva extensió territorial al llarg d’aquests anys, ha permès que més de 300 persones s’hagin format entre els centres públics de formació professional i més de 20 empreses del Grup a Catalunya, Galícia, Madrid, Comunitat de Múrcia, Andalusia i a partir del pròxim curs escolar també a les Canàries.

L’FP Dual és una proposta estratègica, en primer lloc, per a l’ocupació de qualitat, que forma part d’un dels eixos essencials del pacte social que proposa Agbar territori a territori per contribuir a una recuperació econòmica sostenible i equitativa. 

Al seu torn, l’FP Dual millora la productivitat i competitivitat de les empreses i els sectors econòmics, ja que comptar amb una formació més especialitzada redunda en el domini d’eines adaptades a la realitat laboral actual, facilitant l’eficiència i millora contínua dels serveis. 

Establir sinergies

L’aliança públic-privada és l’essència d’aquesta modalitat formativa. La col·laboració entre les diferents administracions públiques, les empreses operadores d’aigua a cada territori i els centres de formació permet el desenvolupament de projectes sumant el coneixement específic de les empreses amb la planificació d’una oferta educativa ajustada a les necessitats del sector i de la societat, tant referent a la competència tècnica de l’alumnat com a la demanda existent a nivell sectorial. És a dir, oferir la formació necessària quan sigui necessària en el moment necessari i adequat. 

Aquesta col·laboració públic-privada destacada també s’estén al conjunt de les iniciatives relacionades amb la qualificació professional, amb una visió integrada que té l’FP Dual com l’element central de la formació inicial reglada, que es complementa al seu torn amb la formació contínua dels empleats en actiu i el reconeixement de l’experiència professional mitjançant l’acreditació de les competències basades en les qualificacions professionals del sector de la gestió de recursos.

La connexió entre centres i empreses inclou també la cooperació entre el professorat dels instituts i professionals amb àmplia experiència en el cicle de l’aigua que exerceixen funcions de tutoria i docència. Aquesta relació és una altra de les garanties d’èxit de l’FP Dual. 

A través de l’Escola de l’Aigua, es facilita formació tècnica específica als equips docents dels centres, contribuint així a la seva actualització permanent, i es coordinen els aspectes organitzatius dels cicles formatius de grau mitjà i superior. 

Sensibilització

El fet que grans empreses, com Agbar al sector de l’aigua, estiguin profundament compromeses amb l’FP Dual exerceix una funció tractora i de referència a l’hora de donar a conèixer, despertar interès i generar confiança entre el futur alumnat, cosa que s’ha de complementar amb un procés d’orientació adequat. La sensibilització en edats primerenques permet mostrar les noves tendències i capacitats a desenvolupar per fer-les més atractives i mostrar la demanda real, que sovint pot contradir certes percepcions socials. 

Notícies relacionades

El grau d’inserció laboral –fins i tot superior al de carreres superiors– o l’èxit professional de dones en posicions professionals dels sectors industrials són dades que poden ajudar a prendre la decisió d’apostar per la formació dual i trencar, entre altres, les barreres de gènere.

I és que l’FP habilita cap a la professió, però no només des de la perspectiva tècnica dels continguts, sinó també de metodologies i models laborals; el fet de realitzar una part molt important de l’aprenentatge a les empreses acosta l’alumnat a les formes laborals reals, que estan evolucionant molt ràpidament en els entorns professionals gràcies a la digitalització i el teletreball, a la necessitat d’aprendre al llarg de la vida i d’adquirir noves competències en continu, i al predomini d’una mentalitat innovadora i participativa, capaç d’enfrontar-se a reptes que encara no coneixem. 

Temes:

Apunts