02 jul 2020

Anar al contingut

SOU MITJÀ EN LA XARXA SOCIAL

Bretxa salarial, també, a Instagram: els homes cobren gairebé el doble

El nombre d''influencers' és similar: hi ha un 50,5% de creadores i un 49,5% de creadors

Europa Press

Bretxa salarial, també, a Instagram: els homes cobren gairebé el doble

Els creadors de contingut a Instagram acusen una bretxa salarial a favor dels homes, que es tradueix en un 27% més en les històries promocionals o un 49% en el cas d’un format de publicació, història i vídeo no IGTV.

L’enquesta, realitzada per HypeAuditor, recull les respostes de 1.600 ‘influencers’ o creadors de contingut en la xarxa social Instagram procedents de 40 països i que es divideixen en quatre nivells segons els seguidors: ‘microinfluencers’ (entre 5.000 i 20.000), ‘influencers’ de nivell mitjà (entre 20.000 i 100.000), ‘macroinfluencers’ (entre 100.000 i un milió) i ‘megainfluencers’ i celebritats (més d’un milió).

Xifra semblant

Les dades de HypeAuditor indiquen que, a nivell global, el nombre de dones i d’homes ‘influencers’ és similar: hi ha un 50,5% de creadores i un 49,5% de creadors.

L’empresa recull en el seu informe que, en el format de publicació promocional, el pagament mitjà als homes és de més de 1.411 dòlars (uns 1.265 euros) davant els 1.315 dòlars a les dones (uns1.175 euros), una diferència del 7%.

Seguint amb les publicacions, en el cas dels homes ‘macroinfluencers’ i ‘megainfluencers’, el pagament mitjà és de 2.643 dòlars (més de 2.365 euros), mentre que les dones de les mateixes franges reben de mitjana 2.420 dòlars (gairebé 2.170 euros).

Diferència també en les històries

La diferència continua en el cas de les històries promocionals. Amb una diferència del 27%, la mitjana de pagament als homes se situa en els 809 dòlars (gairebé 725 euros), mentre que les dones cobren 633 dòlars (més de 565 euros).

En aquesta categoria, la prevalença de pagaments més alts als homes s’aprecia en les franges d’‘influencers’ de nivell mitjà i ‘megainfluencers’, en què arriba al 92% i al 30%, respectivament. No obstant, en la franja dels ‘microinfluencers’, les dones cobren un 47% més que els homes (28 dòlars per història davant 19 dòlars; més de 25 euros davant més de 17 euros).

Pagament del format promocional

La bretxa de pagament s’amplia en el cas del format promocional que combina la publicació i la història. De mitjana, la diferència s’incrementa fins al 49,6%: 3.051 dòlars (més de 2.730 euros) per als homes i 2.040 (més de 1.825 euros) per a les dones.

Un quart format promocional (publicació, història i vídeo no IGTV) recull de nou la diferència entre els pagaments a dones i homes. De mitjana, un creador home rep 4.042 dòlars (més de 3.620 euros) davant els 2.704 de les dones (més de 2.420 euros), un 49% més.

La diferència més àmplia es troba en la franja dels ‘influencers’ de nivell mitjà, que ascendeix fins al 125%. Els pagaments mitjans per a homes són de 1.122 dòlars (més de 1.000 euros) mentre que per a les dones són de 499 dòlars (més de 445 euros).

Xifra equivalent de presència

L’informe destaca que les diferències apreciades no es poden vincular a una presència superior de creadors de contingut d’un sexe determinat, ja que les xifres són equivalents.

No obstant, indica que, al tractar-se d’un sector no regulat, són els mateixos ‘influencers’ els que estableixen els preus i posteriorment s’acorden els pagaments finals en una negociació.