El dret dels germans a compartir la seva infància

Amb motiu del Dia dels Germans, avui, 10 d’abril, Aldeas Infantiles SOS reclama la no-separació dels germans que creixen en el sistema de protecció

El dret dels germans a compartir la seva infància

El dret dels germans a compartir la seva infància

3
Es llegeix en minuts
BEGO CONTRERAS

A Espanya hi ha més de 51.000 nens, nenes i adolescents que han perdut la cura parental i viuen sota la guarda o tutela de les comunitats autònomes. El 48% d’ells es troben en centres residencials, mentre que el 52% han sigut acollits per la seva família extensa o per famílies no emparentades. Molts d’ells s’han d’enfrontar, a més, al dolor de veure’s separats dels seus germans, cosa que fa encara més difícil la seva adaptació i la seva recuperació emocional.

La separació dels infants de les seves famílies impacta en el desenvolupament de la seva identitat i autoestima, podent provocar-los, entre altres coses, una forta sensació de desarrelament. Per això, tal com asseguren des d’Aldeas Infantiles SOS, és "fonamental que puguin mantenir les relacions amb les seves famílies d’origen, i sobretot que es mantinguin al costat dels seus germans i germanes, la qual cosa suposa un suport essencial per superar el trauma de la separació [o de la causa que hagi motivat l’acollida], recuperar la confiança i l’estabilitat emocional."

No existeixen xifres oficials que concretin quants germans en acollida estan creixent separats al nostre país, però sí que sabem que aquesta realitat es deu, fonamentalment, a factors relacionats amb les limitacions de recursos i la diferència d’edat, i que impacta negativament en les seves xarxes de suport essencials.

Aldeas Infantiles SOS atén actualment a Espanya 1.320 nens, nenes i adolescents en els seus diferents programes d’acolliment residencial i familiar, garantint així que els germans i germanes puguin créixer junts.

El marc legal

A l’informe Germans en acolliment: dret a créixer sempre junts, Aldeas Infantiles SOS aborda en profunditat la importància de les relacions fraternals en la vida dels nens i adolescents que creixen en el sistema de protecció i analitza, a més, el marc legal.

La Llei de Protecció Jurídica del Menor reconeix el dret del nen a no ser separat dels seus germans en els casos en què una situació de desemparament obligui a retirar la tutela als seus pares. "Es buscarà sempre l’interès del menor i es prioritzarà, quan no sigui contrari a aquest interès, la seva reintegració en la mateixa família i que la guarda dels germans es confiï a una mateixa institució o persona perquè es mantinguin units", detalla el text.

La no-separació de germans en acolliment no està només recollida en la legislació nacional, també es contempla en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen i de les Directrius sobre les Modalitats Alternatives de Cura dels Nens. Aquestes últimes posen èmfasi que la falta de capacitat o d’opcions adequades per a la ubicació de germans en el sistema de protecció no justifica la seva separació i adverteixen que aquesta només pot considerar-se acceptable quan existeixin raons que demostrin que mantenir-los junts va en contra del seu interès superior.

Informe sobre acolliment

"Garantir el benestar dels nens en acolliment implica que les diferents opcions de cura alternativa assegurin la continuïtat de les relacions fraternals", afirmen des d’Aldeas Infantiles SOS. L’organització reclama recursos financers i humans per facilitar l’acollida de grups de germans i germanes i per treballar la relació entre ells durant el temps que duri aquesta, cosa que implica formar els professionals de la cura.

Així mateix, és precís tenir en compte l’opinió dels germans al decidir sobre l’acolliment, perquè el procés hauria de ser participatiu, i garantir també el seu dret a mantenir el contacte en aquells casos en què no puguin créixer junts perquè així ho determini l’esmentat interès superior.

És urgent, a més, desenvolupar estadístiques sobre els grups de germans que creixen en el sistema de protecció, perquè les mètriques permetran abordar la seva situació i definir alhora estàndards i protocols d’actuació unificats per a totes les comunitats autònomes. A l’esmentat informe Germans en acolliment: dret a créixer sempre junts, es poden veure en detall totes les reclamacions que planteja l’organització.

Exposició fotogràfica

Notícies relacionades

Aldeas Infantiles SOS inaugurarà divendres vinent 12 d’abril l’exposició fotogràfica Junts perquè som germans, una mostra de 33 imatges de nens, nenes i adolescents que creixen en els programes d’acolliment de l’organització en diferents llocs del món, bona part de les quals han sigut realitzades pel fotògraf Iván Hidalgo.

L’organització ha volgut rendir així homenatge a tots aquests nens i nenes alhora que dona visibilitat a la seva realitat i reclama el seu dret a créixer junts i compartir la seva infància. L’exposició, que podrà visitar-se a la plaça de Guatemala del Parc d’El Retiro de Madrid fins al 16 de juny, obrirà al públic una finestra per conèixer millor la realitat de les relacions fraternals en el context de l’acollida.

Temes:

Guatemala