PLA ESTRATÈGIC D’AQUALIA

Escoltar per actuar

Deia el filòsof espanyol Juan Luis Vives que «res és fàcil ni tan útil com escoltar molt». Per això, per a una empresa com Aqualia, l’escolta es planteja com una eina estratègica per a la relació amb els seus grups d’interès i el desenvolupament sostenible de la seva activitat diària

Escoltar per actuar
3
Es llegeix en minuts

El Pla estratègic de sostenibilitat 2021-2023 d’Aqualia està basat en pilars com l’adaptació i minimització del canvi climàtic, la cultura i el benestar de les persones, l’ètica i l’impacte social, des de l’impuls de la tecnologia per a la gestió integrada, la comunicació i les aliances estratègiques com àrees que impulsen el canvi i la transició a la sostenibilitat. Les línies estratègiques estan estructurades en una sèrie de projectes, accions i indicadors que permetran mesurar la contribució d’Aqualia amb els objectius de desenvolupament sostenible.

I és que la presa de decisions partint d’una realitat és la millor opció que té una empresa a l’hora d’actuar. Una realitat que es materialitza en l’escolta activa de la societat civil. I per aguditzar aquesta escolta, el 2019 l’empresa va decidir realitzar un procés de rigorosa anàlisi del discurs social escoltant més de 18.000 persones. Van entrevistar directius, tant de la companyia com d’altres, usuaris dels serveis, oenagés, proveïdors i accionistes de la companyia amb un propòsit: crear set línies estratègiques dirigides a aconseguir el creixement en sostenibilitat per al 2023. Són els següents: 

  • Comunicar el valor que aporta Aqualia com a gestor dels serveis públics de l’aigua.

  • Impulsar les iniciatives encaminades a la minimització i l’adaptació al canvi climàtic.

  • Desenvolupar una tecnologia que permeti una gestió eficient de recursos perquè els ciutadans puguin disfrutar d’un accés a l’aigua garantit.

  • Continuar contribuint principalment amb els objectius de salut i benestar, igualtat i diversitat i ocupació digna i saludable.

  • Traslladar la cultura i valors ètics d’Aqualia a tota la companyia i a la seva cadena de subministrament. 

  • Definir l’esforç realitzat per Aqualia per garantir l’accés a l’aigua reforçant el vincle amb les comunitats.

  • Contribuir als objectius de desenvolupament sostenible des de les aliances estratègiques.

L’any 2020, aquest procés d’escolta continu es va fer en dues fases independents: d’una banda, una investigació de fonts secundàries i una consulta a través d’enquesta a clients i a institucions.

Algunes de les conclusions van ser summament interessants. Es va poder comprovar que en termes generals el client està satisfet:

  • el client final valora la qualitat de l’aigua i del servei com els temes més rellevants, seguit del compromís ambiental. La transparència i la seva especialització es col·loquen en tercer i quart lloc d’importància, respectivament.

  •  Els clients institucionals valoren la qualitat de l’aigua, la qualitat del servei i l’especialització i eficiència per sobre de la resta d’aspectes materials (més del 90%), així com la proximitat i orientació al client i l’ètica i transparència d’Aqualia. 

Juan Pablo Merino, director de RSC

Aqualia concilia: línia estratègica 4 «Persones»

Notícies relacionades

I treballa per detectar i satisfer les necessitats reals de les persones que formen l’organització, així com estendre la cultura de conciliació a la cadena de valor. En paraules de Félix Parra, CEO de la companyia, «Aqualia és una organització amb una estratègia empresarial que gira entorn de les persones. L’aposta per la conciliació és un procés dinàmic que requereix ser alimentat per les iniciatives de tots». Per això la companyia, que ostenta el segell EFR (Empresa Familiarment Responsable) de la Fundació Másfamilia des del 2017, ha renovat recentment aquest certificat en conciliació per al període 2021-2023. L’informe realitzat per AENOR remarca com a punt fort la creació d’un grup de treball compost per diferents àrees de la companyia que actua com a supervisor. També AENOR ha realitzat entrevistes als treballadors per conèixer la seva satisfacció amb les mesures que ha adoptat l’empresa. Dels entrevistats, el 80% considera que Aqualia ha avançat en matèria de conciliació des que va obtenir el certificat EFR i el 94% creu que l’alta direcció i els comandaments recolzen la conciliació. 

Projecte Advisor: línia estratègica 2 «Emergència climàtica»

Des del 2018, Aqualia treballa en el Projecte Advisor, de revalorització de residus provinents de la indústria càrnia. A través de nous sistemes de control s’incrementa la capacitat de tractament, garantint l’eficàcia del procés. L’aprofitament dels residus grassos es realitza mitjançant la seva transformació en bioplàstics d’alt valor afegit. L’augment de la producció de biogàs s’aprofita amb el sistema ABAT Bioenergy, patentat per Aqualia. Aquesta tecnologia suposa una millora del biometà, que es pot fer servir per repostar un vehicle que fins al moment ha recorregut 15.000 quilòmetres.