NOVA APLICACIÓ

El consumidor en la transició energètica: d’actor secundari a protagonista

Red Eléctrica llança una nova ‘app’ amb la qual els ciutadans poden seguir en temps real l’avenç de la descarbonització i participar d’una forma més activa en la construcció d’un món més sostenible

El consumidor en la transició energètica: d’actor secundari a protagonista
3
Es llegeix en minuts

El nou escenari que s’està dibuixant de la mà de la transició energètica al nostre país reserva un rol protagònic al consumidor actiu, que pot ser partícip directe del procés amb la presa de les millors decisions quant al seu ús de l’electricitat. Conscient d’això, Red Eléctrica d’Espanya ha llançat redOS, una nova aplicació per a ‘smartphones’ que permet consultar informació en temps real del comportament del sistema elèctric i seguir així l’evolució de la transició energètica al nostre país.

Aquesta nova ‘app’, que suposa una evolució de SmartVIu, afegeix noves funcionalitats i amplia l’oferta de continguts pensats tant per als experts del sector com per a la societat en general. I és que, segons comenta Miguel Ángel Mur, director de Serveis per a l’Operació de Red Eléctrica d’Espanya, «estem davant l’inici d’una nova època en què la societat entén que el sistema elèctric és la base de la descarbonització» i per això, la companyia ha decidit apostar per una ‘app’ en la qual «la transparència d’informació és vital, però la claredat és clau: desitgem que qualsevol persona aliena al sector pugui consultar i comprendre les dades per prendre les millors decisions possibles i conèixer l’aportació del sector elèctric a la sostenibilitat», apunta Muro.

D’aquesta manera, una de les principals novetats que presenta redOS és la segmentació a través de dos perfils: un per als professionals del sector, que ofereix informació més tècnica de l’àmbit de la gestió de l’electricitat; i un altre de dirigit als consumidors, en el qual prioritza la senzillesa i l’accés fàcil a dades tan rellevants avui dia com la producció d’electricitat lliure de CO₂ equivalent.

Aquesta és, entre d’altres, una de les magnituds que reflecteixen l’evolució de la transició energètica i l’avenç dels objectius de descarbonització total marcats per la Unió Europea per al 2050. La nova aplicació llançada per Red Eléctrica d’Espanya com a operador del sistema també mostra en els dos perfils l’evolució de la demanda en temps real, així com del mix de generació elèctrica dels últims 13 mesos amb un desglossament per tecnologies, posant èmfasi a l’aportació de les renovables, que fins al mes de novembre són responsables del 43,3% de tota l’electricitat generada al nostre país el 2020.

«En l’actualitat –continua Muro–, ens enfrontem a reptes tan importants com la incorporació de més energia renovable i l’harmonització europea dels serveis de balanç que gestionem, elements clau per afrontar la transició energètica», un procés que Espanya està portant a terme amb horitzó 2030 de la mà del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) que persegueix, entre altres objectius per al 2030, la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’impuls de les renovables com a aposta per un entorn econòmic i social descarbonitzat.

Notícies relacionades

Amb redOS es pot visualitzar també la corba del preu minorista o preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), és a dir, el preu de les tarifes regulades. A més de l’evolució del preu horari de la tarifa regulada, que és un dels continguts de més interès general, redOS també reflecteix el preu que obtenen els autoconsumidors acollits a aquest PVPC i disposició de tots els ciutadans d’una forma amigable i accessible a aquelles dades amb què no solien estar gaire familiaritzats, però que ara, que adquireixen un paper més participatiu, poden ser de gran utilitat en el seu dia a dia».

D’aquesta manera, redOS materialitza l’inici d’una nova relació entre el ciutadà i l’energia, que és la responsable del 75% dels gasos amb efecte d’hivernacle que s’emeten en l’aire que respirem; una relació amb què s’apodera els usuaris a prendre les decisions més eficients i sostenibles, en funció dels seus hàbits de consum i necessitats. Aquest nou rol en el sistema elèctric que a poc a poc va adquirint la societat s’enforteix, a més, amb altres eines com el desembarcament massiu de la mobilitat elèctrica o de l’autoconsum, mesures que, en conseqüència, els converteix en transformadors del canvi cap a un escenari més dinàmic i sostenible en el qual prevalguin les tecnologies netes a la producció d’electricitat i en què els combustibles fòssils siguin només un record del passat.