ENERGIA

La Generalitat promou la competitivitat de la indústria

Fins al 31 de desembre, pimes i grans indústries catalanes poden presentar projectes per optar a la convocatòria d’ajudes a l’eficiència energètica dotada de 48 milions d’euros

Es llegeix en minuts

La Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de les indústries catalanes, a través deljutsindustria">Institut Català d’Energia (ICAEN), una convocatòria d’ajuts dotada de 48 milions d’euros perquè apliquinmesures d’estalvi i eficiència energètica. Aquesta convocatòria forma part de la tasca de la Generalitat d’impulsar la transició de Catalunya cap a un model energètic descarbonitzat, renovable, net, eficient, competitiu i de generació distribuïda, participatiu, democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini.

«La indústria és un sector clau per a la sortida de la crisi, ja que és fonamental per a lamillora de la productivitat, la innovació, la internacionalització i la qualitat de l’ocupació,a més de la capacitat tractora que té respecte a bona part de la resta de sectors econòmics. Per això és important apostar per ajudes especialment en mesures que tenen períodes de retorn llarg de la inversió. Si som més eficients, serem més competitius», afirma el director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera i director de l’ICAEN, Manel Torrent.

Funcionament

Fins al 31 de desembre,les indústries poden presentar a l’ICAEN projectes d’inversió perfomentar la descarbonitzaciómitjançant l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l’aprofitament d’energies tèrmiques de l’entorn i l’increment de productivitat amb el mateix consum energètic. Els recursos d’aquesta convocatòria provenen de la territorialització del Fons Nacional d’Eficiència Energètica que gestiona l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Els beneficiaris de les subvencions són les pimes i les grans empreses del sector industrial. També ho són les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna empresa industrial.

Les ajudes es desglossen en dues línies de subvenció: la primera, per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrialsi la segona, per la implantació de sistemes de gestió energèticaindustrials. Per a les dues línies es fixa un import màxim d’ajuda de 9 milions d’euros per una mateixa ubicació industrial.

Et pot interesar

El sector industrial és responsable del 27% del consumd’energia final de Catalunya. Si es valora en energia primària, la indústria (incloent tot el sector energètic) és, amb molta diferència, el principal consumidor d’energia del país, ja que representa el 55% del consum total d’energia primària de Catalunya. Està clar, doncs, que l’eficiència energètica és un factor important perincrementar la competitivitatde les indústries en un mercat cada vegada més globalitzat.

Per a més informació, es pot consultar la webicaen.gencat.cat/ajutsindustria