Mesura cautelar

El TSJC manté el 25% de castellà a sis escoles catalanes més

Segons el parer del tribunal, «no és incompatible» amb la nova normativa del Govern sobre llengües en l’ensenyament

El TSJC manté el 25% de castellà a sis escoles catalanes més

JORDI V. POU

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la mesura cautelar que va imposar en aules de sis escoles perquè imparteixin al menys un 25% d’hores lectives en castellà, i que segons el parer del tribunal «no és incompatible» amb la nova normativa del Govern sobre llengües en l’ensenyament.

Ho ha fet aquest dijous en sis interlocutòries de la Sala Contenciosa Administrativa, amb les quals rebutja recursos de la Conselleria d’Educació de la Generalitat, que va demanar revocar l’obligatorietat que el tribunal havia fixat al febrer, i que se sumen a les dues escoles conegudes la setmana passada.

Els magistrats argumenten que la nova normativa del Govern sobre llengües en l’ensenyament –i que segons el mateix TSJC resulta incompatible amb la sentència del 25%– «no incideix necessàriament» en aquestes mesures cautelars.

Tanmateix, els jutges recorden que «existeix una resolució judicial ferma, de naturalesa cautelar, que reconeix el dret de l’alumne a rebre un ensenyament en castellà amb una determinada intensitat d’ús», amb referència a les cautelars que van dictar al febrer, i afegeixen que això no queda afectat per la nova normativa del Govern.

En canvi, no descarten que les mesures cautelars puguin veure’s afectades una vegada es faci l’«aplicació singular» de la nova normativa a les escoles.

Tot i així, insisteixen que la normativa «en cap cas incideix de manera instantània sobre situacions jurídiques individuals ja reconegudes», com aquestes mesures cautelars.

Decret del Govern

Al maig, el Govern va aprovar, en resposta a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà, un decret llei que fixa explícitament la «inaplicació» de percentatges en l’ús de llengües en l’ensenyament i que fixa al català com a llengua vehicular.

El mateix TSJC va constatar la «impossibilitat legal» d’executar la sentència del 25% perquè es contradiu amb aquesta nova normativa, i ha plantejat una qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC).

Notícies relacionades

En concret, el decret del Govern estipula que l’ús del castellà s’haurà de definir en funció de criteris pedagògics, i els jutges argumenten ara que «en aquest cas, no s’al·leguen ni constaten quins són els criteris pedagògics individualitzats que determinen la necessitat de modificar la decisió cautelar».

Els jutges consideren que l’obligació cautelar d’utilitzar almenys un 25% de castellà «tampoc resulta afectada per la prohibició de percentatges» que fixa el decret.