ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Consulteu aquí les notes de tall del 2020 a Catalunya

EL PERIÓDICO publica les qualificacions mínimes per accedir a la universitat a Catalunya

alumno-selectividad

alumno-selectividad

20
Es llegeix en minuts
El Periódico

Les notes de tall d’accés a la universitat del 2020 a Catalunya s’han fet públiques avui dijous, 6 d’agost, per part de l’àrea d’Universitats i Recerca de la Generalitat. EL PERIÓDICO ofereix un cercador en el qual consultar les qualificacions mínimes d’entrada als graus que imparteixen les universitats catalanes.

Notes de tall més altes

Les notes de tall més altes del 2019 a Catalunya van correspondre al doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un 13,53, i al de la Universitat de Barcelona (UB), un 13,51. El segueixen Medicina amb un 13,14 a la UB i un 13,04 a la UPF i UAB. 

La situació és la mateixa que el 2019 i el 2018 quan Física i Matemàtiques i Medicina van ser les carreres amb les notes d’accés més altes a Catalunya.  

Llista de totes les notes de tall 2020

Aquesta és la relació de totes les notes de tall de les universitats catalanes:

■ Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació «Tecnocampus» (docència en anglès) (Mataró) – UPF: 

5■ Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació «Tecnocampus» (Mataró) – UPF: 5,714■

 Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals «Tecnocampus» (simultaneïtat) (Mataró) – UPF: 

8,6■ Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure «Tecnocampus» (simultaneïtat) (Mataró) – UPF: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses «Centre Universitari EAE» (Barcelona) – UPC: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses «EUNCET» (semipresencial) (Terrassa) – UPC: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses «EUNCET» (Terrassa) – UPC: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses «EUNCET» / Màrqueting i Comunicació Digital «EUNCET» (simultaneïtat) (Terrassa) – UPC: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses «IGEMA» (Barcelona) – URV: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses (Barcelona) – UB: 8,848■

 Administració i Direcció d’Empreses (Barcelona) – UPF: 11,374■

 Administració i Direcció d’Empreses (Campus Manresa) (Manresa) – UVic: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,478■

 Administració i Direcció d’Empreses (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 10,146■

 Administració i Direcció d’Empreses (Girona) – UdG: 8,564■

 Administració i Direcció d’Empreses (Igualada) – UdL: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses (Lleida) – UdL: 5,348■

 Administració i Direcció d’Empreses (Reus) – URV: 6,658■

 Administració i Direcció d’Empreses (Tortosa) – URV: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses (Vic) – UVic: 

5■ Administració i Direcció d’Empreses / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 11,386■

 Administració i Direcció d’Empreses / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 10,442■

 Administració i Direcció d’Empreses / Dret (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 9,976■

 Administració i Direcció d’Empreses / Dret (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 

9,3■ Administració i Direcció d’Empreses / Dret (simultaneïtat) (Tarragona / Reus) – URV: 9,36■

 Administració i Direcció d’Empreses / Economia (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 9,82■

 Administració i Direcció d’Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 9,102■

 Administració i Direcció d’Empreses / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 11,33■

 Administració i Direcció d’Empreses / Finances i Comptabilitat (simultaneïtat) (Reus) – URV: 10,744■

 Administració i Direcció d’Empreses / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 12,195■

 Administració i Direcció d’Empreses / Química (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 9,384■

 Administració i Direcció d’Empreses / Sociologia (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 9,922■

 Administració i Direcció d’Empreses / Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils (simultaneïtat) (Tarragona / Reus) – URV: 7,496■

 Administració i Direcció d’Empreses / Turisme (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 5,626■

 Anglès (Tarragona) – URV: 5,946■

 Antropologia i Evolució Humana (virtual o semipresencial) (Tarragona) – URV / UOC: 

5■ Antropologia Social i Cultural (Barcelona) – UB: 6,24■

 Antropologia Social i Cultural (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 6,667■

 Arqueològia (Barcelona) – UB: 

5■ Arqueològia (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 

5■ Arqueològia / Història (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 6,872■

 Arquitectura (Reus) – URV: 

5■ Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) – UPC: 5,282■

 Arquitectura Tècnica i Edificació (Girona) – UdG: 

5■ Arquitectura Tècnica i Edificació (Lleida) – UdL: 

5■ Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial) (Girona) – UdG: 

5■ Arquitectura, Estudis d’ (Barcelona) – UPC: 7,464■

 Arquitectura, Estudis d’ (Girona) – UdG: 6,836■

 Arquitectura, Estudis d’ (Sant Cugat del Vallès) – UPC: 9,228■

 Arts Escèniques (Salt) – UdG: 

5■ Arts i Disseny «Massana» (Barcelona) – UAB: 6,388■

 Belles Arts (Barcelona) – UB: 8,536■

 Bioinformàtica «ESCI» (docència en anglès) (Barcelona) – UPF / UB / UAB / UPC: 9,104■

 Biologia (Barcelona) – UB: 11,112■

 Biologia (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,236■

 Biologia (Girona) – UdG: 10,268■

 Biologia (Vic) – UVic: 

5■ Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 11,938■

 Biologia / Ciències Ambientals (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 10,734■

 Biologia Ambiental (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,043■

 Biologia Humana (Barcelona) – UPF: 12,35■

 Bioquímica (Barcelona) – UB: 11,976■

 Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,55■

 Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) – URV: 11,687■

 Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) (Tarragona) – URV: 12,788■

 Biotecnologia (Barcelona) – UB: 11,908■

 Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,498■

 Biotecnologia (Girona) – UdG: 10,47■

 Biotecnologia (Lleida) – UdL: 10,128■

 Biotecnologia (Tarragona) – URV: 11,124■

 Biotecnologia (Vic) – UVic: 

5■ Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Tarragona) – URV: 10,794■

 Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) – UPC: 12,63■

 Ciència i Producció Animal / Veterinària (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 11,198■

 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,454■

 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Lleida) – UdL: 

5■ Ciència i Tecnologia dels Aliments (Santa Coloma de Gramenet) – UB: 8,556■

 Ciència Política i Gestió Pública (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,814■

 Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,698■

 Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 12,138■

 Ciències (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,208■

 Ciències Ambientals (Barcelona) – UB: 9,81■

 Ciències Ambientals (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,774■

 Ciències Ambientals (Girona) – UdG: 8,424■

 Ciències Ambientals / Geologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,514■

 Ciències Biomèdiques (Barcelona / l’Hospitalet de Llobregat) – UB: 12,514■

 Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 12,702■

 Ciències Biomèdiques (Lleida) – UdL: 12,095■

 Ciències Culinàries i Gastronòmiques (Santa Coloma de Gramenet / Castelldefels / Barcelona) – UB / UPC: 

5■ Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport «Tecnocampus» (Mataró) – UPF: 8,871■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Amposta) – URV: 5,16■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Barcelona) – UB: 10,236■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Lleida) – UdL: 

9,6■ Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Salt) – UdG: 6,607■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Vic) – UVic: 7,58■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Educació Primària (menció a Educació Física) (simultaneïtat) (Vic) – UVic: 

5■ Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Educació Primària (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 10,176■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia «Tecnocampus» (simultaneïtat) (Mataró) – UPF: 8,89■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) (Amposta / Tortosa) – URV: 

5■ Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 11,697■

 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) (Salt) – UdG: 6,373■

 Ciències de l’Antiguitat (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 

5■ Ciències del Mar (Barcelona) – UB: 10,675■

 Ciències Empresarials – Management (Barcelona) – UPF: 11,342■

 Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes (Barcelona) – UPC: 

5■ Ciències i Tecnologies del Mar (Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú) – UPC: 7,154■

 Ciències Polítiques i de l’Administració (Barcelona) – UB: 8,406■

 Ciències Polítiques i de l’Administració (Barcelona) – UPF: 8,904■

 Ciències Polítiques i de l’Administració (Girona) – UdG: 6,44■

 Ciències Polítiques i de l’Administració / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 11,608■

 Ciències Polítiques i de l’Administració / Dret (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 9,026■

 Cinematografia ‘ESCAC’ (Terrassa) – UB: 9,65■

 Comptabilitat i Finances (Girona) – UdG: 

5■ Comptabilitat i Finances (Sabadell) – UAB: 7,244■

 Comunicació Audiovisual (Barcelona) – UB: 11,194■

 Comunicació Audiovisual (Barcelona) – UPF: 12,044■

 Comunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,376■

 Comunicació Audiovisual (Tarragona) – URV: 9,792■

 Comunicació Audiovisual (Vic) – UVic: 

5■ Comunicació Audiovisual / Gestió d’Informació i Documentació Digital (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 10,702■

 Comunicació Audiovisual i Multimèdia ‘ERAM’ (Salt) – UdG: 6,258■

 Comunicació Cultural (Girona) – UdG: 5,97■

 Comunicació de les Organitzacions (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,806■

 Comunicació i Indústries Culturals (Barcelona) – UB: 9,378■

 Comunicació i Periodisme Audiovisuals (Lleida) – UdL: 7,546■

 Comunicació Interactiva (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,038■

 Conservació – Restauració de Béns Culturals (Barcelona) – UB: 7,348■

 Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 

5■ Continguts Digitals Interactius (Barcelona) – UB: 

5■ Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Barcelona) – UB: 6,192■

 Criminologia ‘ESERP’ (Barcelona) – UVic: 

5■ Criminologia (Barcelona) – UB: 9,034■

 Criminologia (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,474■

 Criminologia (Girona) – UdG: 8,426■

 Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 11,351■

 Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,052■

 Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 9,452■

 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Barcelona) – UPF: 9,002■

 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) – UPF: 12,058■

 Direcció Hotelera (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 

5■ Disseny ‘BAU’ (Barcelona) – UVic: 6,808■

 Disseny ‘Eina’ (Barcelona) – UAB: 

5■ Disseny ‘Elisava’ (Barcelona) – UPF: 

5■ Disseny ‘UNIBA’ (modalitat a distància) (Barcelona) – UB: 

5■ Disseny (Barcelona) – UB: 10,516■

 Disseny Digital i Tecnologies Creatives (Lleida) – UdL: 8,856■

 Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) (Barcelona / Terrassa) – UPC: 6,106■

 Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) (Campus Barcelona) (Barcelona / Terrassa) – UPC: 

8■ Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Girona) – UdG: 7,757■

 Disseny i Producció de Videojocs «Tecnocampus» (Mataró) – UPF: 

5■ Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació «Tecnocampus» (simultaneïtat) (Mataró) – UPF: 

5■ Disseny, Animació i Art Digital (Terrassa) – UPC: 9,692■

 Dret ‘ESERP’ (Barcelona) – UVic: 

5■ Dret (Barcelona) – UB: 9,258■

 Dret (Barcelona) – UPF: 11,008■

 Dret (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,024■

 Dret (Girona) – UdG: 7,47■

 Dret (Lleida) – UdL: 6,696■

 Dret (Tarragona) – URV: 7,548■

 Dret / Administració i Direcció d’Empreses – Economia (agrupació de simultaneïtat) (Barcelona) – UPF: 12,486■

 Dret / Gestió i Administració Pública (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 9,064■

 Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 9,606■

 Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,632■

 Dret / Relacions Laborals i Ocupació (simultaneïtat) (Tarragona) – URV: 7,564■

 Economia (Barcelona) – UB: 8,606■

 Economia (Barcelona) – UPF: 10,898■

 Economia (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 8,454■

 Economia (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,908■

 Economia (Girona) – UdG: 7,774■

 Economia (Reus) – URV: 6,562■

 Economia / Estadística (simultaneïtat) (Barcelona) – UB / UPC: 11,453■

 Economia / Filosofia (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 9,97■

 Educació Infantil (Barcelona) – UB: 8,652■

 Educació Infantil (Campus Manresa) (Manresa) – UVic: 

5■ Educació Infantil (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,122■

 Educació Infantil (el Vendrell) – URV: 7,078■

 Educació Infantil (Girona) – UdG: 8,082■

 Educació Infantil (Lleida) – UdL: 

5■ Educació Infantil (Tarragona) – URV: 7,118■

 Educació Infantil (Tortosa) – URV: 

5■ Educació Infantil (Vic) – UVic: 

5■ Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (menció en Llengua Anglesa) (simultaneïtat) (Vic) – UVic: 

5■ Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 10,746■

 Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 11,054■

 Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 10,3■

 Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 9,398■

 Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (simultaneïtat) (Tarragona) – URV: 

9,8■ Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre – 5 anys) (simultaneïtat) (Tortosa) – URV: 8,966■

 Educació Primària (Barcelona) – UB: 8,69■

 Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,778■

 Educació Primària (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 8,188■

 Educació Primària (Girona) – UdG: 9,06■

 Educació Primària (Lleida) – UdL: 7,504■

 Educació Primària (Tarragona) – URV: 8,286■

 Educació Primària (Tortosa) – URV: 6,48■

 Educació Primària (Vic) – UVic: 

5■ Educació Social (Barcelona) – UB: 9,442■

 Educació Social (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 10,054■

 Educació Social (Girona) – UdG: 8,992■

 Educació Social (Lleida) – UdL: 7,86■

 Educació Social (Tarragona) – URV: 8,546■

 Educació Social (Vic) – UVic: 

5■ Empresa i Tecnologia (Sabadell) – UAB: 

8,6■ Empresa Internacional (docència en anglès) (Barcelona) – UB: 11,468■

 Enginyeria Agrària i Alimentària (Lleida) – UdL: 

5■ Enginyeria Agroalimentària (Girona) – UdG: 

5■ Enginyeria Alimentària (Castelldefels) – UPC: 

5■ Enginyeria Ambiental (Castelldefels / Barcelona) – UPC: 5,534■

 Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) – UPC: 11,98■

 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) – UB: 12,684■

 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) – UPF: 12,57■

 Enginyeria Biomèdica (Girona) – UdG: 10,146■

 Enginyeria Biomèdica (Tarragona) – URV: 10,742■

 Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (simultaneïtat) (Tarragona) – URV: 11,132■

 Enginyeria Civil (Barcelona) – UPC: 

5■ Enginyeria d’Automoció ‘EU Salesiana de Sarrià’ (Barcelona) – UAB: 5,518■

 Enginyeria d’Automoció (Campus Manresa) (Manresa / Barcelona) – UPC: 8,99■

 Enginyeria d’Organització Industrial / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica ‘Tecnocampus’ (agrupació) (Mataró) – UPF: 

5■ Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (agrupació) (Tarragona) – URV: 

5■ Enginyeria de Ciències Agronòmiques (Castelldefels) – UPC: 

5■ Enginyeria de Dades (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,92■

 Enginyeria de Disseny Industrial «Elisava» (Barcelona) – UPF: 

5■ Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) – UPC: 10,242■

 Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) – UPC: 6,194■

 Enginyeria de l’Automoció (Granollers) – UVic: 

5■ Enginyeria de l’Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) – UPC: 9,492■

 Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) (Lleida) – UdL: 

5■ Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat / Enginyeria Mecànica (simultaneïtat) (Lleida) – UdL: 

5■ Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) – UPC: 5,036■

 Enginyeria de Materials (Barcelona) – UB: 5,41■

 Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) – UPC: 10,194■

 Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació – Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) (Castelldefels) – UPC: 11,14■

 Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Terrassa) – UPC: 

5■ Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) – UPC: 6,97■

 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (agrupació) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 

5■ Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 9,55■

 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació) (Castelldefels) – UPC: 

5■ Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació) (Castelldefels) – UPC: 

5■ Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Tarragona) – URV: 5,402■

 Enginyeria de Sistemes TIC (àmbit d’Informàtica i Comunicacions) (Manresa) – UPC: 6,132■

 Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (agrupació) (Terrassa) – UPC: 6,38■

 Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (Barcelona) – UPC: 5,768■

 Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (Barcelona) – UPF: 8,14■

 Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) – UPC: 5,821■

 Enginyeria Elèctrica (Girona) – UdG: 

5■ Enginyeria Elèctrica (Tarragona) – URV: 

5■ Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat) (Girona) – UdG: 

5■ Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat) (Tarragona) – URV: 5,08■

 Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) (Vilanova i la Geltrú) – UPC: 

5■ Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) – UB: 8,636■

 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) – UPC: 9,904■

 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 8,548■

 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica ‘EU Salesiana de Sarrià’ (Barcelona) – UAB: 

5■ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) – UPC: 8,693■

 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Girona) – UdG: 

5■ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tarragona) – URV: 

5■ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica ‘EU Salesiana de Sarrià’ (simultaneïtat) (Barcelona) – UAB: 

5■ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (agrupació) (Manresa) – UPC: 

5■ Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica ‘EU Salesiana de Sarrià’ (Barcelona) – UAB: 

5■ Enginyeria a Geoinformació i Geomàtica (Barcelona) – UPC: 

5■ Enginyeria a Informàtica (Barcelona) – UPF: 9,798■

 Enginyeria en Organització Industrial «EU Salesiana de Sarrià» (Barcelona) – UAB: 

5■ Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (agrupació) (Igualada) – UdL: 

5■ Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (Barcelona) – UPF: 9,142■

 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) – UPC: 5,966■

 Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (Terrassa) – UPC: 12,586■

 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Barcelona) – UPC: 9,99■

 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Girona) – UdG: 6,53■

 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Terrassa) – UPC: 5,45■

 Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) – UPC: 11,914■

 Enginyeria Física (Barcelona) – UPC: 12,729■

 Enginyeria Forestal (Lleida) – UdL: 

5■ Enginyeria Informàtica (Barcelona) – UB: 9,65■

 Enginyeria Informàtica (Barcelona) – UPC: 10,148■

 Enginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 8,86■

 Enginyeria Informàtica (Girona) – UdG: 7,05■

 Enginyeria Informàtica (Lleida) – UdL: 6,612■

 Enginyeria Informàtica (Tarragona) – URV: 7,382■

 Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) – UPC: 8,356■

 Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) – UB: 13,14■

 Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació «Tecnocampus» (Mataró) – UPF: 

5■ Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Barcelona) – UPF: 11,829■

 Enginyeria Mecànica «EU Salesiana de Sarrià» (Barcelona) – UAB: 

5■ Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) – UPC: 7,908■

 Enginyeria Mecànica (Girona) – UdG: 

5■ Enginyeria Mecànica (Tarragona) – URV: 

5■ Enginyeria Mecatrònica (Vic) – UVic: 

5■ Enginyeria Minera (Manresa) – UPC: 

5■ Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) – UPC: 6,488■

 Enginyeria Química (Barcelona) – UB: 9,618■

Notícies relacionades

 Enginyeria Química (Cerdanyola del Vallès) – UAB: 8,372■

 Enginyeria Química (Girona) – UdG: