Hisenda

Renda 2021: Sis deduccions de la declaració de l’IRPF 2020 que no s’han d’oblidar

Consulta els terminis per presentar la declaració de la renda el 2021

Aquí tens tots els telèfons per sol·licitar cita prèvia o realitzar consultes amb Hisenda

Renda 2021: Sis deduccions de la declaració de l’IRPF 2020 que no s’han d’oblidar
3
Es llegeix en minuts
Lola Gutiérrez

A l’hora de confeccionar la declaració de la renda és important conèixer totes les deduccions a què es pot tenir dret per evitar pagar de més quan es presenti. Entre les més importants, es troben els plans de pensions, les donacions o les que cada comunitat autònoma aplica.

Deducció per aportació a plans de pensions

Deducció per aportació a plans de pensionsPer beneficiar-se dels avantatges fiscals d’un pla de pensions és important tenir en compte que a la renda s’imputen com a rendiments de treball i que les aportacions que es realitzen disminueixen la base imposable quan es fa la declaració.

Per exemple, una persona que inverteixi el màxim permès de 8000 € a l’any en el seu pla de pensions, serà com si hagués guanyat 8000 € menys, i s’estalviarà els impostos corresponents a aquesta quantitat. És a dir, si el contribuent té un salari de 35.000 euros anuals i n’aporta 8.000 al seu pla de jubilació, la quantitat total que haurà de declarar serà 27.000 euros.

Per a la declaració de la renda 2020 el límit màxim permès que es pot desgravar és 8.000 euros, una quantitat màxima que baixarà fins als 2.000 euros per a plans de pensions individuals en els comptes del pròxim exercici.

Desgravar la hipoteca d’una vivenda

Desgravar la hipoteca d’una vivendaPer poder deduir-se aquesta despesa, és necessari complir una sèrie de requisits. El principal és que només poden desgravar-se el crèdit hipotecari els propietaris de vivendes que van firmar la hipoteca abans de l’1 de gener del 2013 i que, a més, hagi aplicat aquesta desgravació en rendes prèvies a l’any esmentat. Si compleixen aquest requisit, es poden desgravar fins a un màxim d’un 15% del que hagin pagat durant el 2020 sobre una base màxima de 9.040 euros.

L’Agència Tributària permet també desgravar-se productes associats a la hipoteca com les assegurances de vivenda, amortitzacions anticipades, despeses de constitució, etc.

Aportacions i quotes a partits polítics, sindicats i col·legis professionals

Aportacions i quotes a partits polítics, sindicats i col·legis professionalsLes persones que durant el 2020 hagin aportat diners a partits polítics, sindicats i col·legis professionals també poden desgravar-se la quantitat abonada.

El percentatge a deduir-se és del 20% per a les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors fins a un màxim de 600 euros anuals. En el cas de quotes a sindicats, el percentatge que es pot desgravar és del 20% i el 35% sense límit en la quantitat a deduir.

Finalment, les quotes satisfetes a col·legis professionals poden desgravar-se fins a un màxim de 500 euros. En aquest cas, la col·legiació ha de ser obligatòria per poder exercir la professió.

Donacions a entitats no lucratives

Donacions a entitats no lucrativesSi el contribuent col·labora amb alguna fundació o entitat mitjançant donacions econòmiques a través de quotes mensuals, trimestrals o anuals, es pot desgravar fins i tot el 80% dels primers 150 euros i el 35% sobre el que excedeixi d’aquesta quantitat.

Si es col·labora amb alguna associació, entitat o fundació a través de donacions econòmiques, mitjançant quota mensual, trimestral o anual, es pot deduir fins al 80% dels primers 150 euros i el 35% sobre el que excedeixi de la quantitat esmentada.

Deducció per lloguer de vivenda

Deducció per lloguer de vivendaLa deducció estatal per lloguer només es pot continuar aplicant per a contractes firmats abans del 2015. En moltes comunitats continuen vigents deduccions autonòmiques.

Notícies relacionades

En la deducció estatal, la persona que ha arrendat el pis i figura al contracte pot desgravés el 10,05% del lloguer que paga sobre una base màxima de 9.040 € anuals.

Deduccions autonòmiques

Deduccions autonòmiquesCada comunitat autònoma aplica les seves pròpies deduccions i, per tant, convé informar-se bé dels beneficis fiscals a la regió en què es viu. Alguns conceptes habituals que es poden desgravar són les despeses per material escolar, per aprendre altres idiomes, ajuda domèstica, adopció de fills, cura de persones dependents o inversions realitzades a la vivenda, entre d’altres.