IRPF

¿Com declarar el bitcoin en la renda 2021?

En la present campanya s’inclou una casella específica per a aquests rendiments

¿Com declarar el bitcoin en la renda 2021?
2
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Els posseïdors de monedes virtuals com el bitcoin i d’altres han de complir les obligacions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), com la resta de contribuents. A la campanya del 2021, que va començar per a internet el passat 6 d’abril, l’Agència Tributària ha decidit incloure en els impresos un apartat que serveix per identificar els saldos de monedes virtuals, la casella 46.

Hisenda ha pres aquesta decisió atesa la popularitat que estan agafant aquestes criptomonedes. A més, a mitjans del 2021, va entrar en vigor la nova llei contra el frau en la qual es va establir l’obligatorietat de declarar els saldos de les monedes virtuals. Anteriorment, aquests rendiments s’incloïen en l’apartat 389: ‘Altres guanys patrimonials a integrar a la base imposable de l’estalvi’ i després en l’apartat ‘Altres béns i drets de contingut econòmic’.

El nou apartat apareix sota el títol de ‘Saldos en monedes virtuals’, sota l’apartat d’‘Altres guanys i pèrdues que deriven de la transmissió d’elements patrimonials’. L’obligació de presentar la declaració és quan els ingressos a través de nòmines, interessos, dividends i guanys de criptomonedes superen els 1.000 euros. En tot cas, el fet de tenir criptomonedes no implica haver de declarar-les. És quan es venen o realitzen moviments amb aquestes. En el moment que s’obté un benefici per tenir les criptomonedes, sigui, per exemple, convertint-les a euros o intercanviant-les per d’altres.

Els guanys per criptomonedes poden venir per diverses vies. Una pot ser la compravenda; una altra, els interessos i rendiments o per minar-les, és a dir, produir-les (‘farming’). Independentment de la via per la qual s’obtingui el guany, cal declarar-les.

Notícies relacionades

La tributació és la mateixa que amb les accions o els fons d’inversió. La quantitat final obtinguda per l’operació de venda o per la generació de rendiments s’ha de declarar en la base imposable de l’estalvi com a guany o pèrdua patrimonial a un tipus mínim del 19% i un màxim del 26%. A més, en la declaració de la renda d’aquesta campanya s’estrena un nou tram per a les rendes de l’estalvi que superin els 200.000 euros, del 26%. És a dir, ara hi ha quatre trams i el límit màxim ja no està fixat en el 23%, sinó que s’aplica un increment de tres punts percentuals per als guanys més alts.

En els casos dels guanys patrimonials, l’import que s’ha d’incloure en l’IRPF, i que no està subjecte a retenció, és la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició i les despeses associades a la venda i a la compra. En el cas que el contribuent registri pèrdues, és possible compensar-les en els quatre exercicis següents de la renda amb els guanys en concepte de transmissió d’altres elements patrimonials.