IRPF

L’Agència Tributària llança aquest avís al maig a tots els que tenen vivenda en propietat

Advertència especial per als que preveuen la venda d’un immoble

L’Agència Tributària llança aquest avís al maig a tots els que tenen vivenda en propietat

David Zorrakino

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

Hisenda adverteix als propietaris d’una vivenda de les obligacions fiscals que tenen en cas de vendre l’immoble de la seva propietat. El pagament de la plusvàlua municipal en seria una i informar l’Agència Tributària d’un possible guany patrimonial en la transmissió via una pròxima declaració de la renda, una altra.

No obstant, existeixen supòsits que la venda d’una casa quedarà exonerada del pagament d’IRPF. Així, els que destinin els diners d’aquesta venda a sufragar la compra d’una altra casa en els dos anys immediatament anteriors o posteriors a l’esmentada operació, podran disfrutar d’una exempció per reinversió en vivenda, sempre que tant la propietat venuda com la comprada fossin la vivenda habitual i que s’hagi residit almenys tres anys en ella, llevat del supòsit que el canvi de residència estigui justificat.

Notícies relacionades

Un altre supòsit en el qual un propietari podrà lliurar-se de pagar IRPF per la venda de la seva vivenda afecta els més grans de 65 anys. En cas que membres d’aquest col·lectiu decideixin desprendre’s de la seva vivenda habitual i, tot i que no reinverteixin l’obtingut en una nova compra, no hauran de pagar Hisenda per això. Si el que venguessin fos una segona vivenda, també podrien disfrutar d’una exempció d’impostos si els diners obtinguts en l’operació es destinen a constituir una renda vitalícia igual o inferior a 240.000 euros, havent de tributar per tota quantitat que superi aquest límit.

Les dacions en pagament, això és, l’entrega d’una vivenda que ha de fer un propietari a un banc en el cas de no poder fer front a la hipoteca contractada, tampoc està sotmesa al pagament a Hisenda.