L’Agència Tributària de Catalunya obre nous canals de comunicació per a la ciutadania

L’Agència Tributària de Catalunya obre nous canals de comunicació per a la ciutadania / ATC

2
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Les societats PlayBadalona, amb 10,16 milions d’euros; Rec Madral, Companyia d’Aigües, amb 7,5 milions i Riera de Cabanyes, Companyia d’Aigües, amb 6,8 milions són les principals deutores d’impostos a la hisenda catalana, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), segons la llista de morosos publicada aquest dijous. Totes ja constaven en la llista del 2021.

En total aquesta publicació incorpora 41 contribuents, entre persones físiques i jurídiques (societats i entitats), amb un deute conjunt de 73,8 milions d’euros a 31 de desembre passat. En els dos casos són quantitats inferiors a l’exercici anterior.

I és que en la corresponent al 2021 van ser un total de 51 els contribuents, entre persones físiques i jurídiques (societats i empreses) que figuraven en aquesta llista amb un deute total de 88,5 milions pels diferents impostos propis i cedits a la Generalitat.

Entre les persones físiques que figuren en la llista del 2022 destaquen Montserrat Unanue Navarro, amb un deute de 3,5 milions, Nancy Janneth Suárez Cáceres, amb 2,46 milions; Víctor Juan Fontfreda Puig, amb 2,4 milions, i Enrique Travé Valls, amb 2,1 milions. Tots ells ja eren a la llista del 2021. No figuren en la llista actual, a diferència d’anteriors, les germanes Ballbé Anglada, dedicades al sector immobiliari a Terrassa, que l’exercici passat encapçalaven el rànquing de principals deutors persones físiques, amb un deute de 3,6 milions cadascuna.

El llistó per figurar en aquesta classificació, que recull el deute a 31 de desembre passat, es va rebaixar l’exercici passat d’un milió a 600.000 euros, com a conseqüència dels canvis en la llei estatal de prevenció contra el frau. El nombre de morosos i de deute va créixer al baixar el llistó fins a partir de 600.000 euros.

A l’exercici del 2020, l’Agència Tributària de Catalunya tenia identificades 17 persones que devien més d’un milió d’euros i que entre tots sumaven 36 milions en deutes. El 2019 es van identificar nou deutors amb un passiu per import de 14,8 milions.

En la llista del 2021, les germanes Ballbé Anglada, dedicades al sector immobiliari a Terrassa, estaven entre les principals deutores, amb un total de 3,6 milions cadascuna, és a dir, un total de 7,12 milions. L’any anterior ja figuraven en aquesta llista amb una quantitat similar. Entre les empreses hi destacaven PlayBadalona, una companyia que consta com en liquidació i que es dedicava a l’explotació de bingos, amb 10,058 milions i Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües, una subministradora d’aigües a la zona de Girona, amb 6,3 milions i Rec Madral, companyia d’Aigües, amb 6,7 milions. La societat Moramar SA, hi figurava amb un deute de 3,5 milions. També aquesta en la llista del 2022, amb 3,3 milions.

Notícies relacionades

Els deutes i sancions tributàries de la llista es refereixen a tributs propis i cedits de la Generalitat. En concret, es tracta dels gravàmens de transmissions, amb 3,3 milions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació amb el cànon que han de pagar les subministradores.

Amb la publicació de la llista a la seu electrònica de l’ATC finalitza la via administrativa. A partir d’ara, els afectats podran interposar un recurs de reposició davant el director de l’ATC en el termini d’un mes o un contenciós administratiu als jutjats corresponents en el termini de dos mesos. La normativa impedeix que els dos recursos es puguin presentar de manera simultània.