Crisi energètica

Rebut mitjà de la llum a l’octubre: 58 € en tarifa regulada i 80 € al mercat lliure

Les dades anònimes dels clients de CaixaBank mostren una pujada anual del 14% al rebut regulat i del 20% en els contractes a preu fix

Rebut mitjà de la llum a l’octubre: 58 € en tarifa regulada i 80 € al mercat lliure
4
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

El rebut mitjà que paguen les llars acollides a la tarifa regulada elèctrica es va situar a l’octubre en 58,3 euros, el 14% més que el mateix mes de l’any passat. Aquesta quantitat és a partir de la qual el nombre de llars amb una factura menor a 58,3 euros és igual al dels que paguen una quantitat superior. Per la seva banda, el rebut elèctric mitjà de les llars acollides al mercat lliure es va situar a l’octubre en 80 euros, gairebé 22 euros més que en el cas de la tarifa regulada, i el 20% que el mateix mes del 2021.

Si es pren la mitjana del rebut elèctric en els deu primers mesos de l’any, la dada de 68 euros que resulta per a les llars acollides a la tarifa regulada també és menor que el que correspon a les famílies al mercat lliure: 72,3 euros de mitjana, si bé la diferència aquí és de només 4,3 euros.

Dades dels clients

Les dades procedeixen de l’anàlisi del servei d’estudis CaixaBank Research a partir de la informació anonimitzada dels seus clients particulars, que aporten unes referències de gran valor ja que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) continua sense incorporar en la seva estimació de l’Índex de Preus de Consum (IPC) l’evolució dels preus de la llum al mercat lliure, al qual estan acollits dos terços del total de les llars.

En l’anàlisi, que forma part de l’informe mensual de CaixaBank Research, el servei d’estudis es pregunta ¿com han evolucionat les factures de la llum de les llars espanyoles? En un informe publicat el gener del 2021, CaixaBank Research va constatar que les variacions de preus al mercat majorista de l’electricitat es traslladaven més ràpidament als rebuts amb tarifa regulada (PVPC) que als del mercat lliure, que normalment tenen un preu fix durant la durada del contracte. Així, mentre que l’import del rebut mitjà al mercat regulat augmentava un 32% interanual a finals del 2021, al mercat lliure es reduïa en un 14%, al no repercutir-se encara els augments dels preus però sí les mesures d’alleujament que el Govern estava implementant per al conjunt de les llars.

En aquell moment, el Ministeri d’Economia clamava perquè l’INE incorporés en els seus càlculs la variació de preus al mercat lliure. Això hauria donat com a resultat una menor inflació en aquells moments, però, segons es va queixar després la mateixa vicepresidenta primera, Nadia Calviño, les empreses energètiques no acabaven de proporcionar les seves dades a l’institut estadístic.

Canvi de tendència

L’anàlisi realitzada per CaixaBank Research a partir de les dades anonimitzades dels seus clients particulars mostra que les tendències que s’apreciaven a finals del 2021 han anat canviant a mesura que al llarg d’aquest any s’han anat renovant els contractes del mercat lliure, que han anat incorporant les pujades de preus als mercats majoristes. Així, mentre que el gener del 2022 l’import del rebut mitjà per a les llars a preu fix era de 60 euros, a l’octubre va arribar als 80 euros. De mitjana, aquesta dada es va situar en 72,3 euros per al període de gener a octubre.

Davant això, les famílies acollides a la tarifa regulada han vist passar l’import del rebut mitjà des dels 78 euros al gener als 58,3 euros d’octubre. La mitjana d’aquests deu mesos se situa en 68 euros, 20 euros per sobre de l’any anterior, però 4,3 euros per sota de la dada que llança el mercat lliure.

Expectatives per al 2023

En conjunt, el servei d’estudis estima que les llars espanyoles de mitjana han vist incrementada la seva factura anual d’energia (electricitat, gas i altres combustibles) en uns 800 euros el 2022, davant els 500 euros de França; els 1.000 euros d’Alemanya o els 1.400 estimats per a Itàlia.

Notícies relacionades

Per a l’any vinent, els analistes de Caixabank Research preveuen que la factura de l’electricitat continuarà sent elevada per a les llars espanyoles, tot i que encara existeix molta incertesa lligada a l’evolució del mercat del gas i de la regulació. «El respir a la factura de l’electricitat arribarà, però no preveiem que això passi abans de finals del 2023», afirmen.

En general, s’anticipa que l’import de la factura de les llars al mercat regulat serà superior al del 2022 si es té en compte que els preus del futur del MIBGAS per al 2023 són una mica superiors que el 2022 (+8,2% de mitjana), si bé el límit del gas pot compensar parcialment aquests augments en la primera meitat del 2023, remarca l’informe de CaixaBank Research. En tot cas, es pot esperar que la volatilitat de la factura del mercat regulat es reduirà després de la reforma prevista de la tarifa PVPC. Per a les llars en el mercat lliure que vegin revisats els seus contractes s’espera que veuran incrementada la seva tarifa continuant la tendència observada el 2022, tot i que els increments podrien començar a moderar-se a partir del segon trimestre del segon trimestre de 2023 2023.