Mesures anticrisi

¿Com afecta les hipoteques l’acord entre el Govern espanyol i la banca?

L’Executiu i el sector financer arriben a un pacte que permet alleujar la càrrega de «més d’un milió de llars»

  • Govern i bancs amplien a la classe mitjana la protecció de llars hipotecades

  • Aquestes són les mesures acordades pel Govern central i la banca

¿Com afecta les hipoteques l’acord entre el Govern espanyol i la banca?

Yevhenii Kazykin / 123RF

4
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez
Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

ver +

Tot i que queden pendents serrells, el Ministeri d’Economia ha arribat a un acord amb les patronals bancàries (AEB, CECA i UNACC) amb mesures per alleujar la càrrega hipotecària de «més d’un milió de llars» vulnerables o en risc de vulnerabilitat».

L’objectiu és que les mesures, que seran d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres però d’obligat compliment una vegada subscrites, entrin en vigor l’1 de gener. El pacte es va tancar després d’una reunió que va durar diverses hores i encara van quedar alguns assumptes pendents que s’hauran de tancar. El Consell de Ministres donarà aquest dimarts detalls de l’acord. Aquestes són les principals mesures:

El marc

L’Executiu ha aconseguit un compromís doble per part del sector: d’una banda s’amplia i reforça l’alleujament per a les llars cobertes pel Codi de Bones Pràctiques del 2012 destinat a reestructurar les hipoteques de clients vulnerables. I de l’altra, es crea un nou Codi per a «famílies de classe mitjana» en risc de vulnerabilitat. 

Els nous beneficiaris

Segons l’acord, el nou codi per a classes mitjanes beneficiarà llars amb renda anual inferior a tres vegades i mitja l’IPREM (29.400 euros anuals) i hipoteques subscrites fins al 31 de desembre del 2022, una càrrega hipotecària superior al 30% de la seva renda i que hagi pujat almenys el 20%. Les entitats els hauran d’oferir la possibilitat de congelar la quota durant 12 mesos (com va proposar CaixaBank, segons va revelar aquest diari), un tipus d’interès menor sobre el principal ajornat i un allargament del termini del préstec de fins a set anys. Un exemple: el deute és de 100.000 euros i queden 20 anys amb Euribor + 1%, la quota mensual actual és de 589,25 euros, s’amplia 7 anys el termini, i la quota baixa a 487,40. L’estalvi és de 101,85 euros al mes o 1.222,20 euros a l’any. Si amb la hipoteca original quedaven per pagar 41.420 euros d’interessos, a l’ampliar el termini se’n van a 57.917,60 euros. En resum, s’alleuja la quota mensual avui, però sempre s’ha de ser conscient del seu cost a llarg termini, en aquest exemple suposarà un cost addicional de 16.497 euros, segons Asufin.


Les millores

Al seu torn es milloren diverses mesures del Codi de bones Pràctiques del 2012. Així, els deutors vulnerables tindran la possibilitat de reestructurar la hipoteca amb un tipus d’interès més baix durant el període de carència del principal de 5 anys (euribor -0,1%, davant l’euríbor +0,25% actual). Així mateix, s’amplia a dos anys el termini per sol·licitar la dació en pagament de la vivenda i es contempla la possibilitat d’una segona reestructuració, en cas necessari.


L’abast

Una altra de les novetats és que s’ampliarà l’àmbit d’actuació de les mesures d’alleujament. En aquest sentit, es permetrà que les llars amb renda inferior a 25.200 euros a l’any (tres vegades l’IPREM) que dediquin més del 50% de la seva renda mensual al pagament de la hipoteca, però no compleixin el criteri actual de l’increment d’un 50% de l’esforç hipotecari, puguin acollir-se al codi amb una carència de dos anys, un tipus d’interès menor durant la carència i un allargament del termini de fins a 7 anys. Una família amb una hipoteca tipus de 120.000 euros i una quota mensual de 524 euros després de la revisió de tipus d’interès, veurà reduïda la seva quota durant el període de carència de cinc anys més d’un 50%, fins als 246 euros.


Les despeses

Un tercer paquet de mesures és de tipus general per a tots els hipotecats (més de tres milions de titulars de préstecs a tipus d’interès variable). Està previst que es redueixin encara més les despeses i comissions per facilitar el canvi de tipus variable a tipus fix i s’eliminaran durant tot 2023 les comissions per amortització anticipada i canvi d’hipoteca de tipus variable a fix. A més, s’inclouran en el pla mesures per a la promoció de l’educació financera i es reforçarà el seguiment de l’aplicació dels dos codis.


Els efectes


Aquestes mesures redueixen els pagaments mensuals que han d’abonar les famílies, però suposen un encariment del preu final de les hipoteques tret que es reguli el contrari. Així es paguen més interessos perquè el termini és més llarg o perquè el capital pendent és més alt un cop acabada la carència, mentre que s’ha de fer una novació del crèdit amb la consegüent comissió (normalment de l’1% del capital pendent). Associacions com Asufin valoren les mesures, però adverteixen que cal tenir en compte que al final suposarà un cost més elevat en interessos. La nova autoritat de Defensa del client financer, que el Govern preveu aprovar aquest dimarts també serà l’encarregada de controlar que les entitats adherides a aquestes mesures les compleixen de manera correcta.