Des del novembre

Els canvis als contractes del mòbil que porta la nova llei de Telecomunicacions

La permanència, principal novetat del canvi de legislació

whats

whats

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

La nova Llei General de Telecomunicacions recull un canvi fonamental als contractes de mòbils amb les companyies del sector i és, per sobre de tots, el que té a veure amb la seva durada: adeu als contractes indefinits, la permanència màxima serà de 24 mesos.

Les principals operadores ja estan comunicant als seus usuaris les novetats d’una llei més protectora amb els seus interessos i drets.

A més d’acotar la durada dels contractes, contempla aspectes com obligacions d’informació, gratuïtat de portabilitats i el dret a rebre un resum de fàcil lectura del contracte firmat.

Notícies relacionades

L’acotació de la durada dels contractes, que podran ser renovats si així ho desitja l’usuari, fa venir immediatament al cap una pregunta: ¿què passarà amb els que lliguen l’adquisició d’un terminal mòbil amb la seva compra a terminis i una determinada permanència?

En aquest cas, donar-se de baixa de la companyia als dos anys com a màxim, quan s’han pactat quotes mensuals de fins a 36 o 48 mesos, no eximirà el consumidor d’haver d’abonar el que quedi per pagar del telèfon en el moment de rescindir el contracte o tornar el terminal, si és una cosa que permet l’acord entre les parts.