Impostos

Els salaris fins a 32.500 euros tindran menys retenció en l’IRPF

Hisenda adequarà els pagaments a compte mensuals a la rebaixa fiscal adoptada en els projecte de Pressupostos

Els salaris fins a 32.500 euros tindran menys retenció en l’IRPF

Gustavo Valiente / Europa Press

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

Els contribuents que guanyin menys de 35.200 euros podran veure com el 2023 les retencions de l’IRPF en les seves nòmines es reduiran com a conseqüència d’un ajust derivat de la rebaixa de l’impost per a les rendes de fins a 21.000 euros anuals i de l’elevació de 14.000 a 15.000 euros del salari brut anual a partir del qual es paga per l’esmentat impost.

Així figura a l’esborrany de reforma del reglament de l’IRPF, en fase d’informació pública en què es fixa el llindar de renda de 35.200 euros al qual s’estén la reducció de la retenció a partir del 2023, quan entrarà en vigor la rebaixa de l’IRPF. Segons fonts d’Hisenda consultades per Efe, la millora afectarà uns 250.000 contribuents amb rendes del treball inferiors a 35.200 euros que compleixen una sèrie de característiques personals i familiars.

En principi, una rebaixa de les retencions no implica menys tributació en l’IRPF (de la qual sí que es beneficiaran en diferent mesura les rendes fins a 21.000 euros, gràcies a una deducció més elevada per rendiments del treball), sinó un pagament més baix avançat a compte de la declaració de la renda que s’haurà de presentar l’any següent, el 2024. Així, els contribuents amb uns ingressos d’entre 21.000 euros i 35.200 euros a què el 2023 se’ls apliqui menys retenció hauran de veure que quan presentin la declaració el 2024, o bé hauran de pagar més (si ja els sortia positiva) o bé tindran una devolució més baixa (si la declaració ja els sortia a retornar).

Rendiments del treball

En el text de l’esborrany s’explica que l’allargament dels llindars per a l’aplicació de la reducció per obtenció de rendiments del treball (en aquest cas fins als 21.000 euros) obliga a ampliar el llindar de rendiments a què resulta aplicable el límit de la quota de retenció previst, que s’estableix en 35.200 euros.

Concretament, es modifica l’article 83.2 del reglament de l’IRPF i s’especifica que quan el contribuent obtingui una quantia total de retribució no superior a 35.200 euros anuals, la quota de retenció tindrà com a límit màxim el resultat d’aplicar el percentatge del 43% a la diferència positiva entre l’import de la quantia total de retribució i el que correspongui, segons la seva situació, dels mínims exclosos de retenció previstos.

Mínim exempt més elevat

Notícies relacionades

Així mateix, com a conseqüència d’aquesta rebaixa fiscal, el reglament de l’IRPF també especifica els llindars de renda a partir dels quals s’aplica retenció de l’IRPF, que amb caràcter general s’estableix en 15.000 euros. En canvi, per a un contribuent solter, viudo, divorciat o separat legalment, amb un fill, el límit exempt són 17.270 euros (18.617 amb dos o més fills).

En la mateixa línia, per a un contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes, el límit de renda que no paga per IRPF s’estableix en 16.696 euros, que s’eleva a 17.894 euros en el cas d’un fill i a 19.241 euros, amb dos fills.