Frena el seu creixement fins al 2,3%

La firma d’hipoteques sobre vivendes marca rècord de 12 anys

La dada del mes de juliol s’eleva fins als 35.918 préstecs, la xifra més gran l’esmentat mes des de l’any 2010

La firma d’hipoteques sobre vivendes marca rècord de 12 anys
3
Es llegeix en minuts

El nombre d’hipoteques constituïdes sobre vivendes va augmentar un 2,3% el mes de juliol passat respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar 35.918 préstecs, la xifra més elevada en un mes de juliol des del 2010, quan es van firmar més de 55.000 hipoteques, segons les dades difoses aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Malgrat que el total d’hipoteques va marcar al juliol xifra rècord en 12 anys, el seu ritme de creixement interanual s’ha anat moderant en els últims mesos. De fet, la pujada del juliol (+2,3%) és gairebé deu punts inferior a l’experimentada al juny i la menys pronunciada des del febrer del 2021.

Tot i això, amb el repunt del juliol, la firma d’hipoteques sobre vivendes encadena 17 mesos d’ascensos interanuals consecutius.

L’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre vivendes va augmentar un 8,1% interanual el setè mes de l’any, fins als 146.445 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 10,6%, fins als 5.260 milions d’euros.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre d’hipoteques constituïdes sobre vivendes el juliol de 2022 van ser Catalunya (7.102), Andalusia (6.846) i Madrid (5.558).

Així mateix, les regions on es va prestar més capital per a la constitució d’hipoteques sobre vivendes van ser Madrid (1.223,7 milions d’euros), Catalunya (1.186,9 milions) i Andalusia (861,1 milions).

En 11 comunitats es van firmar al juliol més hipoteques sobre vivendes que el mateix mes del 2021 i 6 van registrar descensos interanuals: Madrid (-16,2%), les Canàries (-13%), La Rioja (-12,8%), Navarra (-6,6%), el País Basc (-5,3%) i Extremadura (-5,2%).

Els augments més elevats, per contra, es van donar a Catalunya (+21%), les Balears (+19,8%) i Castella-la Manxa (+10,4%), les úniques amb ascensos interanuals de dos dígits.

En els set primers mesos de l’any el nombre d’hipoteques per comprar vivenda s’ha incrementat un 14,8%, mentre que el capital prestat ha pujat un 23,2%.

Nou màxim a tipus fix

En taxa intermensual (juliol sobre juny), les hipoteques sobre vivendes es van enfonsar un 16%, mentre que el capital prestat va retrocedir un 16,6%. En els dos casos són els seus descensos més acusats en un mes de juliol dels últims cinc anys.

El setè mes de l’any, el tipus d’interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 2,56%, amb un termini mitjà de 24 anys. En el cas de les vivendes, l’interès mitjà va ser del 2,50%, per sota del 2,53% d’un any abans, amb un termini mitjà de 25 anys.

El 24,6% de les hipoteques sobre vivendes es van constituir el juliol passat a tipus variable, mentre que el 75,4% es van firmar a tipus fix, el percentatge més alt de la sèrie històrica. El tipus d’interès mitjà a l’inici va ser del 2,03% per a les hipoteques sobre vivendes a tipus variable i del 2,68% en el cas de les de tipus fix.

Les finques pugen un 2%

D’acord amb les dades de l’organisme estadístic, el nombre d’hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d’aquestes últimes s’inclouen les vivendes) va augmentar un 2% el juliol de 2022 respecte al mateix mes de 2021, fins a un total de 47.339 préstecs.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va avançar un 18,8% el setè mes de l’any, fins a superar els 7.628 milions d’euros, en tant que l’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va pujar un 16,5% i va sumar 161.136 euros.

Menys hipoteques canvien de condicions

El mes de juliol passat un total d’11.062 hipoteques van canviar les seves condicions, xifra un 56,6% inferior a la d’igual mes del 2021.

Atenent la classe de canvi en les condicions, es van produir 8.788 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa entitat financera), amb un descens anual del 59,2%.

El nombre d’operacions que van canviar d’entitat (subrogacions al creditor) va ser de 1.835, un 38,5% menys que el juliol del 2021. Per la seva banda, en 439 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor), un 54,2% menys que un any abans.

De les 11.062 hipoteques amb canvis en les seves condicions, el 25,7% es deuen a modificacions en els tipus d’interès. Després del canvi de condicions, el percentatge d’hipoteques a interès fix va augmentar del 22,3% al 49,9%, mentre que el d’hipoteques a interès variable va disminuir del 76,3% al 47,2%.

Notícies relacionades

L’euríbor és el tipus a què es referencia el percentatge d’hipoteques més gran a tipus variable, tant abans del canvi (69,6%), com després (43,4%).

Després de la modificació de condicions, l’interès mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix va disminuir 0,9 punts i el de les hipoteques a tipus variable va baixar mig punt.