RESPONSABILITAT

Un pacte per a la banca sostenible

Banco Sabadell és una de les entitats signatàries dels principis de banca responsable

Un pacte per a la banca sostenible
3
Es llegeix en minuts

130 bancs de tot el món, entre els quals es troba el Banco Sabadell com a signatari fundador, van firmar el 2019 els Principis de Banca Responsable. Aquest compromís, promogut per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, ha complert a finals de setembre el seu segon aniversari. Suposa el primer marc de referència global per al sector financer i defineix el seu paper i les responsabilitats de les seves activitats per avançar cap a un futur sostenible. Mitjançant aquest acord, els bancs integrants formen la comunitat bancària global més gran del món i se centren en les finances sostenibles, treballant i compartint col·lectivament les millors pràctiques.

El document, que alinea destacats actors econòmics amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Acord Climàtic de París, contempla sis principis comuns per fomentar l’actuació responsable: alineament, impacte i fixació d’objectius, clients, ‘stakeholders’ –públic i organitzacions d’interès–, governança i cultura i transparència i responsabilitat. Tot això per integrar d’una forma real i responsable determinades estratègies de sostenibilitat dins dels models de negoci de les entitats bancàries signants. 

Per això és vital fer un diagnòstic de la situació actual i mesurar els resultats dels primers canvis. En aquest sentit, el compromís dels Principis de Banca Responsable implica mesurar l’impacte ambiental i social resultant de les activitats que porten a terme els bancs i les empreses vinculades al sector financer. Amb aquests resultats es definiran nous objectius per aconseguir un impacte de més qualitat en relació amb el medi ambient. 

A través del compromís dels Principis de Banca Responsable, Banco Sabadell treballa per recolzar i accelerar els canvis per a un futur sostenible. Tal com explica Ana Ribalta, directora de Sostenibilitat d’aquesta entitat financera, «Banco Sabadell, juntament amb la resta de les entitats financeres adherides, assumeix un paper de lideratge. L’objectiu és aconseguir la prosperitat compartida tant per a les generacions actuals com per a les futures, generant un impacte positiu en les persones i el planeta». 

Fixar l’estratègia

Fixar l’estratègiaConscients que el sector financer és un actor clau per donar resposta als reptes planetaris, Banco Sabadell ha situat la seva estratègia de sostenibilitat al centre i les prioritats del seu pla de negoci en el curt, mitjà i llarg termini. En el marc de la celebració del segon aniversari d’aquest compromís, Banco Sabadell continua avançant en l’alineament de la seva estratègia en línia als ODS, l’Acord Climàtic de París i altres marcs de caràcter internacional, com el Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Sense anar més lluny, han creat un marc de bons vinculats als ODS i s’han realitzat diverses emissions de bons verds. I a través del Pla de Finances Sostenibles, en vigor des del 2020, l’entitat financera ha establert noves metes, actuacions i bases organitzatives per lluitar contra el canvi climàtic. També ha reforçat l’alineació de totes les seves actuacions amb els possibles impactes derivats de la Covid-19 posant el focus en l’àmbit social.

Notícies relacionades

Respecte a la relació del banc amb els seus clients i per fomentar les pràctiques responsables, s’ha aprovat una política de sostenibilitat a través de la qual el banc estableix una sèrie de principis amb l’objectiu d’adaptar l’organització als reptes i a les oportunitats derivades de la sostenibilitat. En el marc de la seva relació amb els grups d’interès, l’entitat financera ha identificat les necessitats dels seus ‘stakeholdersper alinear les seves activitats als seus focus d’actuació i d’aquesta manera acompanyar aquests agents econòmics, clients i empreses en la seva transició cap a una economia sostenible. I, en relació amb la transparència, el banc ha reforçat la seva comunicació en matèria de sostenibilitat mitjançant el llançament del segell identificatiu ‘Compromís sostenible’, que aplica a tota la comunicació i a la comercialització de serveis i productes amb contingut mediambiental i social. 

A través d’aquests objectius i en el seu compromís amb la sostenibilitat, Banco Sabadell suma la seva contribució als Principis de Banca Responsable, a la transició sostenible i a la lluita contra el canvi climàtic en un context en què és especialment necessari abordar els reptes ambientals i socials.