consultori laboral

Teletreball: ¿Cremar-se cuinant un ou ferrat es considera accident laboral?

La nova modalitat de treball ha passat d’anecdòtica a convertir-se en habitual per a molts i planteja molts interrogants

Teletreball: ¿Cremar-se cuinant un ou ferrat es considera accident laboral?
5
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercat laboral, empreses, pensions i les diferents derivades del món del treball

Ubicada/t a Barcelona

ver +

El teletreball ha passat de ser una anècdota al mercat laboral espanyol a convertir-se en el dia a dia de molts treballadors. La intensitat amb què el virus ha disparat aquesta modalitat de jornada ha provocat que el Govern aprovés, amb consens dels agents socials, una nova llei per millorar-ne la regulació. No obstant, aquesta encara no està plenament desplegada i moltes empreses encara gestionen el treball a distància de forma més o menys improvisada.

Tot això provoca que molts aspectes del dia a dia dels treballadors no estiguin del tot coberts o que la jurisprudència no s’hagi prodigat. Els accidents de treball en són un. «No seria gaire lògic que si es fa un ou ferrat a casa i salta l’oli, això sigui considerat com a accident laboral», afirmava el president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, a l’inici de les converses per a la nova llei del teletreball.

¿Són tots els accidents domèstics considerables accidents de treball? ¿Què poden exigir els treballadors a la seva empresa per minimitzar riscos des de casa seva? En aquest article, elaborat mitjançant la consulta a Albert Toledo, advocat associat sènior del departament laboral del despatx Roca Junyent, expliquem i aclarim alguns d’aquests dubtes.

Estic teletreballant i tinc un accident domèstic, ¿es considera accident laboral?

Estic teletreballant i tinc un accident domèstic, ¿es considera accident laboral?La primera normativa d’urgència, aprovada després de la declaració de l’estat d’alarma, era «molt i molt ‘light’», comenta l’advocat de Roca Junyent. I totes aquelles empreses que no hagin pactat amb els treballadors res més, continuen regint-se per aquesta. En matèria de prevenció de riscos laborals, aquesta determinava que havia de ser el mateix treballador que autoavalués el seu lloc de treball. El que deixa marge a interpretacions diverses.

Més enllà de l’anècdota de l’ou ferrat, el supòsit més clar seria aquell en què el treballador rellisca a casa seva mentre està atenent les seves obligacions o la cadira on seu falla i l’empleat es fa mal. No obstant, en el cas de l’ou ferrat que inquietava el líder dels empresaris, Toledo considera que també entraria en el supòsit d’accident laboral. «Les lesions sofertes durant el temps i en el lloc de treball es consideren, excepte es provi el contrari, accidents de treball», determina la llei general de la seguretat social (LGSS).

És a dir, existeix una presumpció de laboralitat per a tots aquells accidents que tinguin lloc durant la jornada laboral i al centre de treball. Per tant, hauria de ser l’empresa la que justifiqués que el treballador no estava fent l’ou ferrat durant la seva jornada laboral ni que aquest estava relacionat amb la seva feina. «És complicat, caldria adaptar la noció d’accident de treball a la nova normativa», assenyala Toledo.

Estic teletreballant, surto a fer la compra i tinc un accident, ¿es considera accident laboral?

Estic teletreballant, surto a fer la compra i tinc un accident, ¿es considera accident laboral?En aquest supòsit ja no regirà, segons assenyala l’advocat consultat, la presumpció de laboralitat. L’accident no ha tingut lloc al centre de treball. Si a això s’hi suma que anar al supermercat, a priori, no és una cosa vinculada amb les tasques professionals del treballador, aquest exemple tindria pocs números per ser considerat accident de treball, per més que això tingués lloc durant l’horari de treball habitual de la víctima.

Estic teletreballant, he de sortir del meu domicili per atendre una obligació professional i tinc un accident, ¿es considera accident laboral?

Estic teletreballant, he de sortir del meu domicili per atendre una obligació professional i tinc un accident, ¿es considera accident laboral?Sí, clarament. Si un advocat, psicòleg, gestor o qualsevol altre professional que està teletreballant es trasllada a realitzar una consulta professional i pateix un accident, aquest serà considerat accident laboral. «De manual, la llei el contempla com a accident de treball en missió», explica l’advocat de Roca Junyent. Aquest supòsit és molt més clar i fàcil de provar que el conegut com ‘accident in itinere’, que és aquell que succeeix quan el treballador va o torna a casa del lloc de treball.

¿Puc exigir a la meva empresa una cadira nova i homologada per evitar mals d’esquena?

¿Puc exigir a la meva empresa una cadira nova i homologada per evitar mals d’esquena?Aquí hi ha debat, segons reconeix el lletrat. Doncs, si bé la nova normativa del Govern deixa clar que aquest és un element que ha de proveir l’empresa (o compensar-lo), si no hi ha pacte previ entre treballador i empresa, regeix la normativa anterior. I aquesta no ho reconeix de manera tan explícita.

No obstant, Toledo considera que la llei de prevenció de riscos laborals sí que cobreix aquest supòsit. «Si el treballador considera que les condicions de treball a casa seva, o al lloc que ell decideixi per treballar a distància, no compleixen els mínims preventius que contempla la norma, té el dret a demanar a l’empresa que condicioni el seu lloc de treball», considera l’advocat.

¿Quina diferència hi ha entre un accident de treball i un de corrent?

Notícies relacionades

La consideració d’accident de treball implica diverses diferències respecte al que es considera un accident per malaltia comuna. El punt més important és que el treballador accidentat rebrà el 75% de la base reguladora del salari des del primer dia després de l’accident. I el dia de l’accident, l’empresa ha de fer-se càrrec del pagament íntegre del salari. En cas d’una malaltia comuna, rebria el 60% del salari a partir del quart dia de baixa i fins al dia 20.

El tractament de la baixa per accident de treball va a càrrec de la mútua col·laboradora contractada per l’empresa, mentre que en cas d’accident comú, l’afectat haurà de passar pels tràmits ordinaris de la sanitat pública. O, si té mútua privada, per aquesta.

Temes:

Ocupació