morositat

Les empreses de l’Ibex tripliquen el termini legal en els seus pagaments

La cartera de factures pendents que superen els 60 dies que fixa la norma ascendeixen almenys a 56.488 milions, segons la Plataforma Multisectorial contra la Morositat

L’organització de pimes i autònoms reclama que s’acceleri al congrés la tramitació d’un règim sancionador per evitar que es trenqui la cadena de pagaments

Les empreses de l’Ibex tripliquen el termini legal en els seus pagaments
4
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

No el doble, sinó el triple. Les empreses de l’Ibex 35 van triplicar l’any passat el termini legal en els pagaments als seus proveïdors, al situar-se en una mitjana de 183 dies, davant els 60 que estableix la llei. Les dades sorgeixen de l’estudi anual que realitza la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) sobre les companyies i del mercat continu referides el primer semestre del 2020. A aquesta data, les companyies de l’Ibex tenien una cartera de factures per pagar per sobre dels 60 dies legals per un total d’uns 56.488 milions d’euros. Segons el parer d’aquesta organització, posar al dia aquest volum de recursos suposaria una injecció de liquiditat essencial per evitar haver de recórrer a l’endeutament.

D’acord amb aquests resultats, aquesta entitat, que agrupa al voltant d’un milió de pimes i autònoms insisteix que cal implantar ja un règim sancionador que multi les empreses moroses. El Congrés es va comprometre fa uns mesos a tramitar aquesta iniciativa. D’aquesta manera, segons la Plataforma, s’evitaria «que es trenqui la cadena de pagaments» i s’injectaria «liquiditat al sistema» i milloraria «la competitivitat i productivitat de les empreses» i es reduiria «la necessitat d’endeutament financer de moltes pimes i autònoms, en un context marcat pel Covid-19 que ha colpejat durament les petites i mitjanes empreses i els treballadors autònoms».

«Responsabilitat» política

Segons el president de la PMcM, Antoni Cañete, «mig milió d’empreses estan en risc de fallida principalment pel retard en els pagaments». Per això, ha sol·licitat als grups polítics «responsabilitat» perquè en el tràmit d’esmenes (que finalitza el 3 de febrer) prenguin les ja pactades durant la negociació de la Llei presentada per Ciutadans, i s’agiliti així la instauració del règim sancionador.

Les dades extretes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) posen de manifest que en el primer semestre de 2020 la morositat de les companyies de l’Ibex va arribar als 56.488 milions d’euros; es va apreciar un increment del 6% en el termini mitjà de pagament de les empreses no financeres de l’Ibex, augmentant en 10 dies el temps de liquidacions respecte al mateix període del 2019, passant de 173 a 183. També es va registrar un empitjorament (10%) en el termini mitjà de cobrament de les empreses no financeres de l’Ibex.

En el primer semestre del 2020, el termini mitjà de pagament de les societats cotitzades no financeres va ser de 193 dies, cosa que ha suposat un increment del 5% sobre el termini del 2019, que va ser de 183. El sector que més va augmentar el seu temps de liquidació va ser energia, amb un 18%, seguit d’indústria, amb un 15%, mentre que va disminuir en construcció i immobiliari un 5%, i al sector comerç i serveis, un -13%.

En tot cas, el sector construcció i immobiliari és el que registra una demora més elevada en la liquidació de les seves factures. Els seus terminis mitjans de pagament van arribar als 270 dies en el primer semestre de 2020 (i en el mateix període de l’any anterior a 283). A aquest el segueix el de comerç i serveis, amb 261 dies (40 menys que el 2019); Indústria, amb 195 (25 dies més que en el mateix període de l’any anterior); i energia, amb 109 (17 dies més).

Cobraments a 64 dies

Notícies relacionades

Aquestes xifres de pagament a proveïdors contrasten amb les corresponents als cobraments que aquestes mateixes empreses realitzen als seus respectius clients. En el cas de les empreses no financeres de l’Ibex, se situen en 64 dies, un 10% més si es comparen amb els terminis de cobrament del mateix període del 2019 (58 dies). En el primer semestre del 2020, les empreses de construcció i del ram immobiliari van cobrar les seves factures en 106 dies, 6 més que el 2019 (6%). El termini mitjà de cobrament de les companyies del sector Indústria de l’Ibex va arribar als 63 dies, seguit d’energia (61 dies) i comerç i serveis (56 dies).

La Plataforma detecta «un considerable augment de l’efectiu i actius líquids equivalents en les empreses de l’Ibex (un 25% de mitjana, amb sectors com el d’energia i el de comerç, en què s’eleva al 40%). Respecte als fluxos d’efectiu d’explotació, aquests s’han reduït en un -46% de mitjana. «L’increment de caixa s’ha aconseguit reduint la inversió i incrementant el finançament», aclareix el president de la PMcM, Antoni Cañete, que al seu torn és secretari general de Pimec. Segons la seva opinió, «no és tolerable que acumulin el líquid en comptes de destinar-lo a pagar en termini als seus proveïdors. Algunes d’aquestes grans companyies es financen, en certa manera, a costa dels seus propis proveïdors, majoritàriament pimes i autònoms, vulnerant la llei a través de l’ús de la seva posició de domini». Tot i que l’import de factures impagades que superen els 60 dies ascendeix a 56.488 milions, la xifra augmenta a 80.011 milions si es tenen també en compte les dades afegides de la resta del mercat continu.