09 d’ag 2020

Anar al contingut

impacte de la pandèmia

L'economia catalana s'enfonsa el 15,6%

La caiguda del PIB de la comunitat assoleix el 20,1% en taxa interanual

L'economia catalana s'enfonsa el 15,6%

Manu Mitru

L’economia catalana va experimentar en el segon trimestre un descens del 15,6% respecte al primer, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) com a conseqüència de l’estat d’alarma i la paralització de l’activitat econòmica. El descens, que en taxa interanual va ser del 20,1%, va afectar tots els sectors, cosa que reflecteix una «intensa recessió econòmica», a conseqüència de la crisi causada per la Covid-19. La caiguda és inferior que la mitjana espanyola, tant a nivell intertrimestral (18,5%) com interanual (22,1%)

La indústria registra una taxa interanual del -22,1%, però amb impactes molt diferents segons les branques d’activitat: les indústries afectades per la ruptura de les cadenes globals de subministrament, com la fabricació de material de transport, han reduït molt la seva activitat, mentre que les indústries d’alimentació, químiques i farmacèutiques també han reduït l’activitat, però més moderadament.

D’altra banda, hi ha un conjunt d’activitats que, tot i que tenen taxes de creixement negatives, a partir del mes de maig ja mostren una tendència a recuperar-se. Es tracta, per exemple, de les arts gràfiques, els productes metàl·lics, maquinària i equips elèctrics.

El sector serveis mostra el descens d’activitat més important que ha tingut en tota la sèrie disponible (-18,9%). Un dels factors que explica aquesta evolució és la situació dels serveis relacionats amb el turisme, ja que fins al mes de juny les fronteres han estat pràcticament totalment tancades i s’ha restringit al màxim la mobilitat entre comunitats autònomes per motius turístics.

En canvi, les activitats de telecomunicacions, informàtica i correus han mantingut un grau d’activitat notable respecte de l’any anterior i, dins dels serveis, destaca el comportament dels serveis prestats per les administracions públiques, que han augmentat el seu valor afegit.

La construcció registra una disminució del 23,4% i ha empitjorat la caiguda d’activitat del primer trimestre de l’any. Finalment, l’agricultura manté la tendència negativa de trimestres anteriors, amb una taxa del -2,3%.