21 d’oct 2020

Anar al contingut

Recàrrec temporal

Fedea proposa crear un «coronatribut» en l'IRPF per reduir el dèficit

També planteja eliminar beneficis fiscals, acabar amb 'mòduls' i introduir la 'fiscalitat verda'

Europa Press

Fedea proposa crear un «coronatribut» en l'IRPF per reduir el dèficit

DAVID CASTRO

La Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) proposa introduir un recàrrec extraordinari en l’IRPF de manera temporal i fins que s’aconsegueixin equilibrar els comptes públics, després que la crisi del coronavirus dispari el dèficit públic per sobre del 10% del PIB segons les estimacions de diferents organismes.

Així es desprèn de l’informe de la Comissió de mesures tributàries del Grup de Treball Mixt Covid-19 (GTMC) de Fedea, coordinada per Julio López Laborda i Jorge Onrubia. En les mesures de caràcter temporal o transitori que proposa el document, els autors proposen l’ús dels «coronatributs» a fi d’ajudar a finançar d’una forma «equitativa» les despeses extraordinàries generades per la pandèmia, incloent-hi les «necessàries mesures» de protecció social i reactivació.

En el segon grup s’inclourien mesures de caràcter estructural i permanent, dirigides a aconseguir un sanejament estable i durador de les finances públiques i a establir les bases d’un creixement «sòlid i integrador». Així mateix, Fedea indica que els dos tipus de mesures s’han de plantejar en combinació amb iniciatives de «racionalització de la despesa pública».

En relació amb el primer bloc, els experts considera que el «coronatribut més just i més senzill» seria un recàrrec extraordinari en l’IRPF, que estaria vigent durant un període limitat fins a arribar a un cert equilibri en les finances públiques. Aquest recàrrec es podria articular de forma similar a les tarifes complementàries aplicades entre el 2012 i el 2014, tot i que Fedea adverteix que la seva data d’introducció s’hauria d’estudiar «amb compte» per evitar frenar l’inici de la recuperació econòmica.

Reforma integral del sistema

Quant a les mesures estructurals i més a llarg termini, el seu objectiu seria equilibrar de la manera «més eficient possible» la bretxa estructural entre ingressos i despeses públiques, que els autors xifren en 35.000 milions d’euros amb dades del 2019. Per a això, proposen una «reforma integral del sistema fiscal», que es dissenyi «al més aviat possible» i que hauria de ser fruit «d’un ampli pacte entre les forces polítiques i els agents socials». «Si fos necessari, la seva entrada en vigor podria ser gradual, segons les exigències que es puguin derivar de l’acompliment de les variables macroeconòmiques», subratlla el document.

En concret, Fedea proposa avaluar «de forma exhaustiva» i amb criteris d’«eficiència i efectivitat» tots els beneficis fiscals (exempcions, reduccions, deduccions, bonificacions, tipus reduïts, etc.) que redueixen el gravamen efectiu dels principals impostos, com l’IRPF, IVA i impost sobre societats. «L’eliminació d’alguns d’aquests beneficis podria generar un volum important d’ingressos i contribuir a reduir les ineficiències associades amb aquests impostos», destaca el document. Així mateix, Fedea assegura que també pot ser un «bon moment» per eliminar el règim d’estimació objectiva (conegut com a tributació en mòduls) dels rendiments d’activitats econòmiques en l’IRPF i, en paral·lel, el règim simplificat de l’IVA, per la qual cosa tributen molts autònoms.

Impost de societats

Igualment, també demana aproximar «al més possible» l’impost sobre societats a un impost neutral, que no distorsioni les decisions d’inversió, finançament i organització empresarial, correctament integrat amb l’IRPF i amb un repartiment equitatiu de la seva recaptació entre països en el cas de les empreses multinacionals.

Fedea també aposta per abordar una «reforma integral» de la tributació del capital que contempli conjuntament el seu gravamen en l’IRPF i en l’impost sobre el patrimoni, per assegurar la seva neutralitat entre actius, evitar que pugui ser confiscatòria i situar-la en línia amb la tributació del capital als països de l’entorn. «Resulta igualment ineludible la reforma de l’impost sobre successions i donacions», remarca Fedea, que advoca també per aproximar els tipus de gravamen sobre begudes alcohòliquestasques del tabac i combustibles fòssils als establerts als principals països de la Unió Europea.

En la mateixa línia, demana aprofitar el recorregut que encara tenen els impostos mediambientals, augmentar els ingressos públics basats en el principi de benefici (taxes, preus públics, copagaments, etc.) i continuar reforçant la lluita contra l’economia submergida, l’evasió i l’elusió fiscal. Finalment, Fedea aposta perquè les reformes tributàries es duguin a terme en coordinació amb les comunitats autònomes i ajuntaments, ja que la reforma fiscal també hauria de contemplar la revisió de les figures que integren la tributació local.

Temes: Impostos Hisenda