12 jul 2020

Anar al contingut

NOU DECRET

Les reunions de veïns deixen de ser obligatòries fins a l'abril del 2021

La mesura no les prohibeix, però eximeix de la responsabilitat de celebrar-les

El Periódico

Les reunions de veïns deixen de ser obligatòries fins a l'abril del 2021

RICARD CUGAT

La Generalitat ha aprovat una modificació del decret llei de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa que inclou la suspensió de l’obligatorietat de convocar i celebrar juntes de propietaris fins a l’abril del 2021.

En un comunicat, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ha celebrat aquesta mesura del Govern, que no prohibeix fer-les però elimina la responsabilitat de no convocar-les, com seria preceptiu abans d’aquest canvi.

La corporació ha indicat que «va demanar i va reiterar» a la Conselleria de Justícia de la Generalitat la necessitat d’adaptar el règim jurídic de la propietat horitzontal del Codi Civil de Catalunya per suspendre l’obligació de convocar juntes de propietaris.

La sol·licitud dels administradors de finques ha quedat resposta en l’aprovació del decret llei 26/2020, en el qual s’estableixen una sèrie de normes per a les juntes de propietaris des de l’acabament de l’estat d’alarma, com la no obligació de celebrar-les.

La modificació també contempla la possibilitat de celebrar les juntes si la presidència o almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot ho sol·liciten, respectant les mesures de seguretat, o l’opció de celebrar les juntes per videoconferència o altres mitjans sempre que quedi garantida la identitat dels assistents.

Pressupostos prorrogables

Fins que no es convoqui i celebri la pròxima junta ordinària també es podran continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la presidència, sempre que es garanteixi el dret a vot.

En el cas de no convocar-se la reunió de junta de propietaris, l’últim pressupost anual aprovat s’entendrà prorrogat fins a la celebració de la següent junta ordinària.