03 des 2020

Anar al contingut

ajuts pel coronavirus

Port de Barcelona aplica tarifes especials per a contenidors bloquejats

La mesura s'aplica a les importacions que per imperatiu legal no poden ser retirades pels importadors

Eduardo López Alonso

Port de Barcelona aplica tarifes especials per a contenidors bloquejats

Port de Barcelona aplica ja la reducció de tarifes per mitigar l’impacte econòmic produït pel coronavirus. En concret, s’ha aplicat una tarifa plana que redueix els costos d’estada dels contenidors d’importació que, per la mateixa situació d’excepcionalitat, han de romandre a les instal·lacions més temps de l’habitual. L’activitat portuària s’ha restringit a serveis essencials.

L’obligat tancament de les empreses comporta conseqüències respecte a la mercaderia d’importació que és rebuda per via marítima a través de les terminals de contenidors del port de Barcelona, ​​ja que aquesta mercaderia es veu obligada a quedar emmagatzemada a les terminals per imperatiu legal, cosa que en fa impossible la retirada pels importadors.

Des del dia 31 de març del 2020 i fins al pròxim 13 d’abril, els contenidors d’importació que es trobin a les terminals de contenidors de l’enclavament pagaran una tarifa plana de 2 euros per TEU i dia per a la seva estada en aquestes terminals. S’ha de respectar, a més, l’actual exempció de pagament durant els primers 5 dies per a les mercaderies que es descarreguin o s’hagin descarregat a les terminals BEST i APMTS Barcelona. Per a tots aquells supòsits que queden fora del període comprès entre el 31 de març del 2020 i el 13 d’abril del 2020, així com per als contenidors que ja estaven a la terminal des d’abans del 14 de març del 2020, es mantindran les tarifes en vigor fins ara.

Estalvi del 65% en un mes

Durant el període en què estigui vigent aquesta tarifa extraordinària d’emmagatzemament, el temps d’estada dels contenidors també quedarà en suspens i no es computarà per al càlcul de costos d’estada una vegada finalitzin les mesures extraordinàries adoptades pel Govern. Com a exemple, amb l’aplicació d’aquesta nova tarifa plana, un contenidor descarregat el 21 de març al port de Barcelona i que no pugui sortir de la terminal fins al pròxim dia 20 d’abril es veuria beneficiat amb un estalvi de costos d’estada d’aproximadament en un 65%.

Port de Barcelona aclareix que aquesta mesura extraordinària és aplicable exclusivament per al tràfic de contenidors plens d’importació que estiguin a les terminals BEST i APMTS Barcelona. La resta de tràficss diferents dels d’importació i amb entrada per qualsevol altra terminal no es veuran afectats per aquesta mesura extraordinària.

La decisió d’aprovar aquesta tarifa plana respon a la situació originada després de l’entrada en vigor del reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid-19. Aquest reial decret llei implica, a la pràctica, la paralització de totes les activitats que no suposin un servei essencial.