28 maig 2020

Anar al contingut

a Catalunya

Hisenda recaptaria un 'plus' d'11 milions d'euros si els autònoms cotitzessin segons els seus ingressos

UGT xifra en 121.000 treballadors per compte propi els que cotitzen per sota dels seus guanys

Gabriel Ubieto

Hisenda recaptaria un 'plus' d'11 milions d'euros si els autònoms cotitzessin segons els seus ingressos

RICARD CUGAT

La Tresoreria de la Seguretat Social recaptaria més de 10,8 milions d’euros si els treballadors autònoms de Catalunya cotitzessin segons els seus ingressos reals, no segons la base de cotització que elegeixen voluntàriament. Aquest càlcul es deriva d’un informe presentat aquest divendres per la divisió d’autònoms d’UGT  de Catalunya, CTAC, que xifra en 121.000 els treballadors per compte propi catalans que cotitzen per sota dels seus guanys. Actualment el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social es basa en la quota que escullen lliurement els afiliats al RETA i en l’acord programàtic del nou Govern inclou el compromís de reformar aquest aspecte i transitar a una lògica de cotitzacions en funció dels ingressos, similar a la que hi ha en el règim d’assalariats.