Quinquenni 2020-2025

La CNMC alleugereix la retallada a les elèctriques per les seves xarxes

El regulador redueix la retallada proposada per al transport elèctric del 8,2% al 7,2%

En el cas de la distribució d'electricitat, la rebaixa cau del 7% proposat al 4,6%

undefined10902611 esplugas  6 7 2009     fotografia   guillermo moliner  torre180807225609

undefined10902611 esplugas 6 7 2009 fotografia guillermo moliner torre180807225609 / GUILLERMO MOLINER

2
Es llegeix en minuts
Sara Ledo

Primer assalt superat. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat les primeres circulars energètiques, que ja ha enviat al Consell d’Estat per a la seva revisió i posterior aprovació. En el paquet s’inclouen les noves retribucions per a les activitats regulades de les companyies elèctriques. El sector veurà retallada la seva retribució en el conjunt del període 2020-2025 en 2.245 milions , en comptes dels 3.107 milions que es calculaven fa uns mesos.

Red Eléctrica ha sigut, després de les empreses gasistes, la més crítica amb la denominada ‘destralada’ de la CNMC, que, en el cas de l’activitat de transport d’energia elèctrica, s’alleugereix, al passar d’una retallada del 8,2% al 7,2%. Així, la retribució per a aquesta activitat serà de 8.643 milions d’euros durant el quinquenni, davant els 9.315 milions que resultarien si es mantingués el sistema de retribució vigent. És a dir, els transportistes rebran 672 milions menys en l’acumulat d’aquests cinc anys.

L’impacte més gran es produeix com a conseqüència de la reducció de la taxa de retribució financera, que serà del 6% en l’exercici del 2020 i del 5,58% per a la resta, i suposa una disminució del 5% de la seva retribució. La resta es deu als canvis metodològics, segons recull el regulador en la proposta. 

En el cas de les distribuïdores –afecta, sobretot, Endesa i Iberdrola–, el regulador preveu una retribució de 31.970 milions d’euros per al conjunt del període, davant els 33.541 milions que resultarien si es mantingués el sistema de retribució vigent. És a dir, 1.571 milions menys del que rebrien si tot seguís com fins ara. 

En aquest cas, es redueix la retallada del 7% previst al 4,6%. I també aquí el gruix del descens es deu a la nova taxa de retribució financera, que en l’exercici 2020 serà del 6,0033%, mentre que entre els anys 2021 i 2025 es fixarà en el 5,58%.

Model continuista

Segons fonts de la CNMC, es manté el criteri i la metodologia feta servir fins ara, però s’ajusten les xifres –amb dades actualitzades– partint de la incorporació de criteris d’austeritat, estalvi i reciclatge. A més, inclouen en bona mesura les observacions fetes pel Ministeri de Transició Ecològica, amb qui hi ha hagut consens, indiquen.

Notícies relacionades

En relació amb el transport, es limita el valor de la inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema a aquelles inversions que presenten un valor superior al que els correspon d’aplicar valors unitaris i, al seu torn, s’actualitzen o recalculen aquests valors unitaris. A més, es reconeix a les instal·lacions que hagin superat la seva vida útil regulatòria una retribució per operació i manteniment i determinades modificacions per fer més efectiu l’incentiu a la millora de la disponibilitat.

En el cas de les distribuïdores, se segueix el criteri del ministeri en relació amb els límits d’inversió i el reforçament dels incentius, així com sobre l’extensió de la vida útil dels actius, i introdueix en la retribució consideracions sobre prudència financera. A més, es contempla la realització, per part de les empreses distribuïdores, de noves inversions necessàries per a la inclusiód’energies renovables i la digitalització de les xarxes, establint eines que pretenen introduir eficiència, tant en la construcció de les infraestructures com en l’operació i manteniment de les xarxes.