03 d’abr 2020

Anar al contingut

balanç trimestral

El Sabadell triplica els seus resultats en el tercer trimestre

El banc va guanyar 783 milions fins al setembre després de superar els costos extraordinaris generats per la filial britànica

Max Jiménez Botías

El Sabadell triplica els seus resultats en el tercer trimestre

Jesus Hellin

El  Banc Sabadell ha assolit fins al setembre del 2019 un benefici net atribuït de 783 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement interanual del 216%. Un resultat que es produeix després d’haver superat els costos extraordinaris generats en el mateix període de l’any anterior per la migració tecnològica de la seva filial britànica TSB. Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos més comissions netes) han registrat un creixement sostingut, amb un augment interanual de l’1,6% a nivell del grup (1,8% sense comptar la filial britànica TSB). El marge d’interessos va arribar als 2.712 milions d’euros (1.985 milions sense TSB), la qual cosa suposa un  descens de l’1,1% interanual per al conjunt del grup. 

Les comissions netes han augmentat un 9,1% interanual, impulsats per la bona evolució de les comissions de serveis. El total de costos se situa en 2.367 milions d’euros a tancament de setembre del 2019 (1.588 milions d’euros sense TSB), que compara amb 2.467 milions d’euros a tancament de setembre de l’exercici anterior, la qual cosa suposa una reducció del 4,1%.

Menys dotacions

Pel que fa a la ràtio d’eficiència, se situa en el 54,1% i va millorar respecte al trimestre anterior (54,7%). El total de dotacions i deterioraments va ascendir a 568 milions d’euros a tancament de setembre del 2019 (520 milions d’euros sense TSB), davant 1.081 milions d’euros del setembre de l’any anterior, que es van produir com a conseqüència de la problemes que va registrar el banc durant la migració tecnològica de la seva filial britànica.

Es pot detallar que el cost del risc del grup se situa en els 50 punts bàsics; si s’aïlla l’impacte de la venda d’actius adjudicats, el cost del risc està en 47 punts bàsics. Així mateix, la ràtio de capital CET1 ‘fully loaded’ es va situar en l’11,4%. P

L’entitat destaca en la nota de resultats remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el «fort dinamisme comercial» amb un augment del crèdit del 2,5%. El crèdit viu tanca el tercer trimestre amb un saldo de 140.901 milions d’euros (106.102 milions d’euros sense TSB) i presenta un creixement interanual del 0,5% (0,3% excloent TSB) a causa de la titulització de préstecs al consum realitzada en el trimestre. 

Els recursos de clients en balanç totalitzen 142.416 milions d’euros (108.690 milions d’euros sense TSB) i presenten un creixement del 5,4% interanual.

Temes: Banc Sabadell