07 d’abr 2020

Anar al contingut

pràctiques bancàries

L'Audiència de Barcelona declara nul·la una clàusula terra a una empresa

El tribunal considera que el banc no va informar de l'existència d'un terra al tipus d'interès pactat

El jutge es remet a la jurisprudència del Suprem que ha facilitat la reclamació a les companyies

Max Jiménez Botías

La secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat la demanda interposada per un empresari contra el Banc de Sabadell declarant la nul·litat de la clàusula terra incorporada en el préstec hipotecari subscrit per aquest i la seva dona com a titulars d’una comunitat de béns, segons una comunicació del Col·lectiu Ronda, despatx d’advocats que ha defensat el cas.

La sentència considera que, malgrat el redactat de la clàusula és clar i transparent, l’entitat no va informar de l’existència d’aquesta clàusula amb anterioritat a la firma del préstec, limitant-se a fer constar en les comunicacions remeses al client que l’interès a aplicar seria euríbor + 0,75% però sense esmentar en cap moment l’existència de la clàusula que estableix un límit a la variabilitat de l’interès nominal.

L’Audiència Provincial es remet a la recent doctrina del Tribunal Suprem que des del passat mes de maig d’aquest mateix any admet la possibilitat que empreses i empresaris reclamin pels imports indegudament abonats com a conseqüència de la clàusula terra de les seves hipoteques. Anteriorment a aquesta sentència, els tribunals consideraven que les societats i els autònoms que subscrivien préstecs hipotecaris no podien reclamar ja que els especials requeriments de transparència i claredat imposats a la banca actuaven quan les entitats interactuaven amb clients minoristes i no amb empreses i empresaris.

Les reclamacions plantejades per empreses en relació amb la clàusula terra de les seves hipoteques topaven amb un escull gairebé insalvable que les convertia en inviables. La sentència del Tribunal Suprem, no obstant, va alterar substancialment aquesta situació prèvia establint que també les empreses poden reclamar si el redactat de la clàusula impugnada no era prou comprensible o no va tenir coneixement previ de la seva incorporació.