09 d’abr 2020

Anar al contingut

estudi de CESGAR

La falta de finançament frena la creació de 713.000 llocs de treball en les pimes espanyoles

La sol·licitud d'aval o garantia és el principal obstacle per accedir al crèdit

Eduardo López Alonso

La falta de finançament frena la creació de 713.000 llocs de treball en les pimes espanyoles

Julia Robles

Prop de 213.800 petites i mitjanes empreses (pimes) crearien 713.000 llocs de treball en els pròxims tres anys si aconseguissin accedir al crèdit que necessiten, fet que suposa el 15% de les que busquen finançament per a inversió, circulant o processos d’expansió, segons la Confederació Espanyola de Societats de Garantia Recíproca SGR-CESGAR. L’informe 'Finançament de les pimes a Espanya', elaborat per la SGR-CESGAR, apunta que actualment, malgrat les millores en l’accés al finançament, a una de cada dues empreses se’ls ha sol·licitat un aval o una garantia, i aquest és el principal obstacle de les pimes per accedir al crèdit.

Les dades de l’estudi, basat en una mica més d’un miler d’enquestes, reflecteixen que el 2018, el 36,5% de les pimes han tingut necessitats de finançament, l’hagi buscat o no, davant del 31,3% que es va registrar el 2017. Per eludir les dificultats de finançament, les pimes espanyoles recorren a mecanismes de finançament del circulant, és a dir, recorren al crèdit comercial de proveïdors. El 37,6% de les empreses recorren a aquest mecanisme, seguit per la línia de crèdit (28,2%) i pel crèdit bancari (20,6%). Altres mecanismes de finançament són utilitzats en menor mesura, com el lísing i el ‘confirming’ (14,1% i 8,6%, respectivament). Els avals i altres garanties de societats de garantia recíproques van ser utilizades pel 8,1% de les pimes. Els crèdits de l’ICO tenen un pes de només el 4,6% de les firmes de la mostra. El finançament no bancari és només utilitzat pel 0,2% de les pimes. 

Per sectors, les necessitats més grans de finançament es van concentrar en les activitats relacionades amb el transport i correus, construcció, serveis a les empreses i indústria. Quant a les vies de finançament, el crèdit de proveïdors, la línia de crèdit i els préstecs bancaris són els productes financers més utilitzats per les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, el 84,6% de les pimes amb necessitats de finançament bancària l’ha obtingut i acceptat.

Quant a la facturació mitjana de les petites i mitjanes empreses, l’informe reflecteix un augment en els tres últims anys. En aquest sentit, es pot destacar que el percentatge de pimes que factura menys de 300.000 euros s’ha reduït gairebé un 10% entre el 2016 i el 2018, del 73,3% al 63,3%, i ja són 686.333 les empreses que facturen entre 300.000 i 600.000 euros, xifra que ha augmentat un 7,7 % respecte al 2016. Per la seva banda, les pimes que facturen més de 600.000 euros han augmentat un 2%.

Malgrat les bons dades de facturació, l’estudi adverteix d’un lleuger retrocés en el creixement de les petites i mitjanes empreses a curt termini. Tot i així, un 41,8% espera que la seva facturació augmenti durant el 2019. A més, augmenta el percentatge d’empreses que creu que la seva facturació es mantindrà estable (44,8%), tot i que també creix el percentatge de les que preveuen decréixer (13,4%).

Temes: Empreses