05 d’ag 2020

Anar al contingut

LA PRIMERA CAMPANYA SENSE PAPERS

Claus de la campanya de la renda 2018: dates, presentació i recomanacions

Claus de la campanya de la renda 2018: dates, presentació i recomanacions

La campanya de la renda 2018 serà la primera que exclogui la possibilitat d’utilitzar el paper en la seva presentació. No obstant requereix les mateixes precaucions de sempre per afrontar aquest tràmit amb èxit; revisar l’esborrany, comprovar les deduccions a les que es tenen dret i guardar els justificants figuren entre les recomanacions dels assessors fiscals per a la campanya que comença aquest 2 d’abril. Aquestes són algunes preguntes clau.

¿Qui té l’obligació de presentar la declaració?

Entre altres supòsits, els qui ingressin rendes del treball de més de 22.000 euros d’un pagador o més de 12.643 euros de diversos pagadors. No obstant, els no obligats poden optar per presentar la declaració en cas que puguin beneficiar-se d’una devolució.

¿Quin és el calendari de la campanya?

Les declaracions d’IRPF es poden presentar des del 2 d’abril i fins a l’1 de juliol, tot i que els qui vulguin domiciliar el pagament hauran de fer-ho abans del 26 de juny. L’atenció presencial en oficines comença el 14 de maig.

¿Com pot presentar-se la declaració?

Per internet, a través del programa Renda Web; a través de l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària; amb el pla d’ajuda telefònica “Li truquem” o presencialment en oficines. Per primera vegada, aquest any ja no pot sol·licitar-se la predeclaració en paper.

¿Com es pot accedir als serveis de l’Agència Tributària?

Per accedir als serveis com l’esborrany de declaració cal identificar-se a través de certificat o DNI electrònic, Cl@ve PIN –que pot obtenir-se per internet, a les oficines de l’Agència Tributària o a través de l’aplicació mòbil Cl@ve PIN– o número de referència –que s’obté amb l’import de la casella 475 de la declaració de la Renda de 2017, amb certificat o DNI electrònic, Cl@ve PIN o l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària.

¿Què recomanen tenir en compte els assessors fiscals?

Des del Registre d’Assessors Fiscals (REAF) del Consell d’Economistes recomanen revisar les dades fiscals, en especial les imputacions d’activitats econòmiques o vivendes; utilitzar l’esborrany sempre que es pugui i comprovar les dades abans de presentar-lo i posar atenció a les opcions, que no podran modificar-se després de presentar la declaració: per exemple fer declaració individual o conjunta o avisar de la reinversió dels recursos obtinguts després de vendre una vivenda.

L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (Aedaf) afegeix com a consells acudir a un professional sempre que es pugui, posar atenció a quantitats pendents d’anys anteriors –per exemple, pèrdues patrimonials–, assegurar-se de comptar amb tota la documentació i justificants que puguin ser requerits i revisar les possibles deduccions.

¿Quines deduccions poden aplicar-se?

Existeixen multitud de deduccions i reduccions, tant estatals com autonòmiques, en funció de molts supòsits. Entre aquestes figuren la deducció per compra de vivenda habitual abans del 2013, per aportació a plans de pensions, per doble imposició internacional, per donacions a oenagés i fundacions solidàries, per inversió en empreses de nova creació, per despeses de guarderia, per família nombrosa, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla o, en el cas dels autònoms, per part de les despeses de subministrament de la seva residència si hi treballen.

¿Per què envia avisos l’Agència Tributària?

L’Agència Tributària en ocasions envia alertes a contribuents que considera que podrien no estar declarant les rendes obtingudes per lloguer de vivenda –per exemple, si detecta un anunci d’un pis de lloguer– o comptes a l’estranger, pel que els remet avisos advertint que coneix aquesta circumstància perquè regularitzin de forma voluntària aquesta situació.

¿Com es pot obtenir ajuda?

A través de l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària, a la pàgina web www.agenciatributaria.es, als telèfons 901335533 o 915548770, a través del pla “Li truquem” o a les oficines, amb cita prèvia.