04 juny 2020

Anar al contingut

L'Audiència de Barcelona anul·la una compra d'accions del Popular durant l'ampliació

Considera que la situació financera real del banc no es reflectia al fullet informatiu

El Periódico

L’Audiència Provincial de Barcelona ha resolt, per primera vegada, ratificar la nul·litat d’una operació de compra d’accions del Banco Popular, coincident amb la campanya d’ampliació de capital de l’entitat el maig del 2016, al considerar que "la situació financera que es reflectia al fullet informatiu no es corresponia amb la situació econòmica financera real" de l’entitat.

La sentència confirma, en la seva totalitat, les conclusions de la resolució prèvia del Jutjat de Primera Instància número 27 de Barcelona i obliga el Banco Santander, actual propietari del Banco Popular, a tornar els 28.047,50 euros invertits pel client demandant el juny de 2016.

La resolució del Banco Popular i posterior adquisició per part del Banco Santander va comportar la pèrdua absoluta del valor de la seva inversió per a més de 300.000 accionistes, bonistes i preferentistes de l’entitat. La declaració d’inviabilitat del Banco Popular el juny del 2017 i posterior adquisició per part del Banco Santander va comportar la pèrdua de la totalitat del valor de la seva inversió per a més de 300.000 accionistes, bonistes i preferentistes de l’entitat, majoritàriament clients minoristes.

Campanya d’ampliació

Una porció significativa d’aquest col·lectiu de damnificats van adquirir les seves accions en el transcurs de la intensa campanya d’ampliació de capital desenvolupada per part del Banco Popular a través de la seva extensa xarxa d’oficines entre els mesos de maig i juny del 2016, tot just un any abans que els supervisors financers decidissin intervenir definitivament l’entitat.

No obstant, a criteri de l’Audiència Provincial, la informació trasllada als clients no permetia de cap manera imaginar que només 12 mesos després de comprar les seves accions, l’entitat que presumia al fullet informatiu de l’ampliació de capital de “tenir una elevada capacitat de generació orgànica de capital futura” i que preveia “accelerar el retorn a una política de dividends en efectiu normalitzada a partir de 2017” veuria reduït a un simbòlic euro el seu valor al mercat, volatilitzant íntegrament el valor de les inversions dels seus clients.