05 d’abr 2020

Anar al contingut

cobertura de riscos

El negoci assegurador del BBVA creix el 37,4% a Catalunya

Salut i automòbils, les dues especialitats amb més augment de les vendes

El negoci assegurador del BBVA creix el 37,4% a Catalunya

JUAN MEDINA

El negoci assegurador del BBVA a Catalunya va augmentar l’any passat la seva facturació en un 37,4%, la qual cosa representa prop de 93 milions d’euros en noves primes. Entre totes les especialitats destaquen la facturació d’assegurances de salut i automòbils, amb creixements de més del 40%.

En assegurances per a pimes, la facturació de noves pòlisses es va incrementar l’any passat un 133,2%. L’increment de l’any passat està per sobre de la mitjana d’Espanya, que es va situar en el 30,6%. Tot i que l’evolució per províncies és bastant homogènia, a Lleida i Tarragona la facturació va créixer el 38,8% i 38,1% respectivament. En el cas de Girona, l’alça va ser de més del 30%, en línia amb la mitjana espanyola.

El grup remarca que l’impuls de l’any passat es va veure reforçat el llançament a mitjans del 2018 d’una assegurança específica per cobrir els riscos de patir atacs informàtics i en matèria de protecció de dades, Ciberseguro, altament demandada per les pimes. Aquesta ja és la tercera pòlissa més contractada per les pimes catalanes.

En el conjunt d’Espanya, BBVA Seguros va obtenir un benefici de 311 milions d’euros el 2018, un 4,8% més que l’any anterior. A mitjans del 2017, la companyia va llançar el Plan EstarSeguro, mitjançant el qual els clients particulars i autònoms poden agrupar les primes de les seves assegurances noves i ja contractades de llar, salut, automòbil, vida o incapacitat laboral per a autònoms, en un únic rebut, que a més, es pot pagar de forma mensual. A finals del 2018, 223.000 pòlisses ja estaven adherides al pla a Catalunya, que representa un 30% del total d’Espanya.