TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

Les 25 mesures que se'n van a la paperera amb el rebuig dels Pressupostos 2019

El 'no' al projecte pressupostari deixa pel camí un gran nombre de millores socials

Una desena de pujades i de rebaixes d'impostos s'esfumen alhora que els comptes de Sánchez

Les 25 mesures que se'n van a la paperera amb el rebuig dels Pressupostos 2019

JOSE LUIS ROCA

3
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

La no-aprovació del projecte de llei de Pressupostos del 2019 envia a la paperera desenes de mesures per augmentar la despesa social, però també llança a les escombraries una desena de pujades tributàries amb què el Govern pretenia finançar el seu gir social. Hi ha altres mesures que, malgrat tot, seguiran endavant, ja que la seva aprovació es va encarrilar en reials decrets previs. El més probable, no obstant, és que totes les mesures de la paperera puguin ser reciclades i tenir una segona vida en forma de programa electoral. 

Mesures que segueixen endavant fins i tot sense Pressupostos

–Pujada de les pensions de l’1,6% des del gener del 2019. Increment del 3% de les mínimes i no contributives i augment de la base reguladora de la pensió de viduïtat fins al 60%.

Empleats públics: El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja va publicar el reial decret-llei pel qual s’aprova la pujada d’almenys el 2,25% de la retribució de 2,5 milions d’empleats públics per a l’exercici 2019, xifra a què podrà afegir-se un 0,25% lligat a l’evolució del PIB i un 0,25% més procedent de fons addicionals. 

Salari mínim interprofessional: pujada del SMI el 22,3% fins a 900 euros des del gener

–Nou bo social elèctric per a famílies en risc de pobresa energètica.

Mesures de despesa que ja no veuran la llum

–Elevació del pes de la despesa social fins al 57% del total

–Mesures contra la violència de gènere: 220 milions addicionals

Pobresa infantil: 25 milions per al programa de protecció familiar

Menors no acompanyats: 30 milions 

R+D+I: increment de 357 milions a la partida de civil

Infraestructures: increment del 40%, fins a 7.572 milions

Prestació d’atur: Rebaixa de 55 a 52 anys de l’edat per percebre la prestació aturats afluixa durada.

Dependència: Augment d’un 60% d’aquesta partida (+831 milions fins a 2.231 milions)

–Finançament pel pressupost de les quotes socials de les cuidadores no professionals de les persones en situació de dependència (351 milions)

–Eliminació del copagament farmacèutic per als pensionistes la renda dels quals sigui inferior a 11.200 i per a les persones perceptors de la prestació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec.

Beques: Augment del 10,2% de la partida fins a 1.620 milions

–Rebaixa de les taxes universitàries per tornar a nivells previs al 2012

Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil: 670 milions, dins d’un pla de 2.000 milions per al període 2019-2021

Vivenda: 137 milions per al Pla 20.000 vivendes, per afavorir el lloguer als joves.

Permís paternitat: increment de cinc a vuit setmanes dels permisos de paternitat

–Universalització de l’escola entre 0 i 3 anys. S’avança en aquest objectiu

Menys diners per a Catalunya

–La pujada del 52% de la inversió territorialitzada a Catalunya prevista per al 2019, fins a 2.051,38 milions, ja no serà tal.

–Es queden en espera els 989 milions addicionals en les entregues a compte del sistema de finançament autonòmic per a Catalunya i 400 milions més per la correcció del desfasament en la participació de les autonomies en la recaptació de l’IVA.

–El projecte pressupostari també destinava 350 milions per començar a complir les mesures econòmiques compromeses en la comissió mixta Estat-Generalitat d’Assumptes Econòmics el setembre passat, entre les quals es va incloure complir la sentència de la disposició addicional tercera (200 milions per a inversions pendents) i l’acord per finançar els Mossos d’Esquadra (175 milions).

Pujades d’impostos que ja no seran

Dièsel: pujada de 3,8 cts per litre, que no afectarà el gasoil professional

‘Taxa Google’:tipus del 3% sobre determinats serveis digitals

‘Taxa Tobin’:tipus 0,2% determinades transaccions financers. 

Elevació de l’IRPF per a les rendes més altes (pujada de la tarifa en dos punts a partir d’una renda anual de 130.000 euros i en quatre punts a partir de 300.000 euros)

–Tipus mínim del 15% en l’impost de societats per a grans companyies

–-Gravamen del 5% sobre els dividends i plusvàlues procedents de l’exterior

–Pujada del 7% de la base màxima de cotització a la Seguretat Social.

Rebaixes d’impostos que no s’aplicaran

–Reducció de l’IVA als productes d’higiene femenina (del 10% al 4%), dels serveis veterinaris (del 21% al 10%) i dels llibres digitals (del 21% al 4%).

–Retallada del tipus impositiu de Societats del 25% al 23% per a les pimes que facturen menys d’un milió d’euros.

Quadro macroeconòmic

Notícies relacionades

La no-aprovació del projecte de Pressupostos implica un dèficit més gran per al 2019. Algunes de les mesures de més despesa ja adoptades no podran ser suportades per les pujades d’impostos que estaven programades.

A canvi d’això, s’esperen dues dècimes més de creixement econòmic i una mica més de creació d’ocupació.