01 juny 2020

Anar al contingut

ESTUDI

La meitat dels espanyols declaren que arriben «justos» a final de mes

Més de sis de cada deu opinen que és un mal moment per estalviar

La meitat dels espanyols declaren que arriben «justos» a final de mes

Gairebé la meitat dels espanyols (48%) afirma tenir els ingressos “justos” per arribar a final de mes, un percentatge similar (46%) als que declaraven trobar-se en aquesta mateixa situació fa un any, segons recull una enquesta elaborada per Simple Lógica cofinançada per la Comissió Europea. En una situació pitjor es troben el 15% dels espanyols, que declaren haver de recórrer als seus estalvis o fins i tot a l’endeutament per poder afrontar les seves despeses mensuals, davant el 35%, que declaren estalviar una mica. Només un 1% dels enquestats diu que està estalviant molt.

En general, els homes tenen una capacitat més gran d’estalvi que les dones –39% i 34%, respectivament–, un patró similar a mesura que va augmentant l’edat, ja que la meitat dels joves pot estalviar, mentre que només el 25% dels pensionistes diu que ho pot fer.

Passa el mateix quan es té en compte el nivell d’estudis. Un 52% dels que tenen estudis universitaris afirma poder estalviar una mica cada mes, mentre que només un 19% dels que tenen estudis primaris o obligatoris ho fan.

Quant a la renda, més del 65% dels que ingressen a la seva llar més de 2.500 euros cada mes destinen part d’aquest import a estalviar, cosa que contrasta amb només el 9% que pot estalviar entre aquells que ingressen menys de 1.000 euros al mes. De fet, les persones amb menor nivell d’ingressos són aquelles que més s’endeuten, en concret un 7% dels que no superen els 1.000 euros al mes, mentre que només el 3% s’endeuta en els nivells més alts de renda. Tot i així, entre les persones que ingressen més de 2.500 euros al mes, el percentatge dels qui diuen arribar “justos” a final de mes arriba al 25%.

Si tenim en compte la situació econòmica general del moment, el 64% opina que és un mal moment per estalviar, mentre que un 33% el considera bo. Fa un any, aquesta proporció se situava en què un 59% considerava que era un moment dolent i un 39% els que el qualificaven de bo.

De cara a la resta de l’any, un 55% dels enquestats creu que “probablement no” o “sense cap probabilitat” arribarà a estalviar, mentre que 44% preveu fer-ho “probablement” o “molt probablement”. Una vegada més, els homes, els joves, les persones amb estudis universitaris i els que tenen més renda són els més optimistes sobre la seva capacitat d’estalvi per al 2019, mentre que les dones, la gent gran, les persones amb estudis primaris o obligatoris i els de menor renda, que tenen molt poca esperança de poder estalviar alguna cosa aquest any.

Temes: Estalvi