Anar al contingut

nou tribut

Les claus de la 'taxa Google'

El gravamen del 3% recaurà sobre els ingressos de publicitat 'online', la intermediació en línia i la venda de dades

Les claus de la 'taxa Google'

JOSE LUIS ROCA

El Consell de Ministres ha aprovat l’impost sobre determinats serveis digitals, conegut com a 'taxa Google', l’objectiu del qual és gravar operacions de l’economia digital, que en l’actualitat no tributen, realitzades per grans multinacionals tecnològiques.

Aquestes són les seves principals característiques:

Un tipus del 3% sobre els ingressos generats per serveis de publicitat dirigida en línia, serveis d’intermediació en línia i la venda de dades obtingudes a partir d’informació proporcionada per l’usuari.

- Hauran de pagar-lo les empreses amb ingressos anuals mundials d’almenys 750 milions d’euros i ingressos a Espanya superiors a 3 milions.

- N’està exempt el comerç electrònic que implica la venda de béns o serveis contractats directament al proveïdor, sense mitjancer.

- Es liquidarà trimestralment i la meritació es produirà per cada prestació de serveis subjecta a l’impost.

- El Govern espera recaptar un total de 1.200 milions anuals.

- L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (airef) rebaixa la recaptació a una forquilla d’entre 546 i 968 milions.

- Es preveuen sancions de fins al 0,5% de l’import net de la xifra de negocis de l’any natural anterior per a les empreses que provin d’amagar la ubicació de l’usuari d’aquests serveis mitjançant el falsejament o la ocultació de la direcció del Protocol d’Internet (IP) o altres proves.

- En l’entorn europeu, Itàlia, França, Alemanya i Hongria tenen alguna mena d’impost sobre determinats serveis digitals.

- Hi ha altres països com Eslovàquia o el Regne Unit que han anunciat la seva decisió d’adoptar-lo.

- La Comissió Europea (CE) treballa en un impost d’aquestes característiques per a tots els països membres, per tal de tenir una fiscalitat comuna respecte a l’economia digital.

- La CE calcula que l’impost comú sobre aquest tipus de serveis podria recaptar 6.000 milions anuals per a la UE.

- Les diferències respecte a la proposta europea són que Espanya incorpora les operacions intragrup i estableix un llindar d’ingressos anuals al país de 3 milions en lloc de 5 milions.

- L’impost estarà en vigor fins que s’incorpori a l’ordenament jurídic espanyol la directiva europea per la qual s’estableixi l’impost digital comú a tota la UE.