25 maig 2020

Anar al contingut

Dades de l'Agència Tributària

Els grups bancaris només paguen en Societats el 2,8% del seu benefici

Les grans empreses tributen tres vegades menys que les més petites pels seus resultats

El Govern vol imposar una tributació mínima del 15% sobre la base imposable

Rosa María Sánchez

Els grups bancaris només paguen en Societats el 2,8% del seu benefici

Els grups de les entitats financeres amb prou feines tributen en l’impost de societats l’equivalent al 2,8% dels seus beneficis. Així es desprèn de la nova estadística sobre 'Dades consolidades de Societats" que ha començat a publicar l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) amb dades del 2016 i que mostra que, amb caràcter general, les grans empreses suporten la meitat de càrrega fiscal que les petites. 

La nova estadística de l’AEAT assenyala els 40 grups d’entitats de crèdit del 2016 com els que registren un menor percentatge de tributació en relació amb el benefici obtingut (el 2,8%). Una altra qüestió diferent és establir una relació entre la quantitat pagada i la base imposable de l’impost de societats (després d’aplicar sobre el benefici les diferents deduccions fiscals). Segons aquest criteri, el tipus efectiu sobre la base imposable de l’impost de societats que suporten els grups bancaris se situa en l’entorn del 22%.

Deduccions fiscals

La gran diferència entre un i un altre percentatge (entre el 2,8% i el 22%) rau en l’important volum de correccions i de deduccions fiscals que s’apliquen sobre el benefici comptable abans d’obtenir la base imposable, que queda molt reduïda. La més important d’aquestes deduccions correspon a l’exempció per doble imposició de dividends obtinguts a l’exterior, que ara pretén retallar el Govern socialista (imposant una tributació mínima del 5% sobre els dividends obtinguts a l’exterior).

Seguint amb l’anàlisi per sectors, després dels grups financers el menor nivell de tributació en relació amb els beneficis obtinguts el 2016 recau sobre els 812 grups del sector de construcció i activitats immobiliàries (3,5%), mentre que, en l’altre extrem, el percentatge de tributació suportat per les companyies d’assegurances no incloses en grups supera el 25% dels seus beneficis anuals.

Les petites paguen més

Atenent la mida de les empreses, l’estadística de l’Agència Tributària mostra que, amb caràcter general, els grups empresarials tributen aproximadament tres vegades menys que les companyies individuals. Així, el 2016 les 34.320 empreses agrupades en un total de 4.946 grups van suportar una càrrega fiscal en l’impost de societats equivalent al 6% dels seus beneficis. En el cas de les gairebé 1,5 milions d’empreses individuals, el tipus efectiu va arribar al 16,9% (gairebé el triple). Això és perquè els grups i empreses de mida més gran obtenen més rendiment d’unes deduccions fiscals dissenyades, en molts casos, per a grans corporacions.

Atenent les dades mitjanes, les empreses van suportar el 2016 un tipus efectiu del 10,5% sobre els seus beneficis i del 21,3% sobre la seva base imposable. El Govern actual pretén imposar una tributació mínima del 15% sobre la base imposable per a tots els grups empresarials.